Yeni Ahit/1. Timoteosa/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi her şeyden evvel şuna teşvik ederim: Bütün dindarlık ve vekarla âsude ve sükûnetli bir ömür geçirmemiz için bütün insanlar, 2 kırallar ve yüksek mevkide olanların hepsi hakkında niyazlar, dualar, şefaatler, şükürler edilsin. 3 Kurtarıcımız Allahın indinde bu iyi ve makbuldür; 4 o istiyor ki bütün insanlar kurtulsunlar, ve hakikat bilgisine gelsinler. 5 Çünkü bir Allah ve Allah ile insanlar arasında bir meyancı vardır; 6 insan olup cümle için kendisini fidye vermiş olan Mesih İsadır; şehadeti kendi vakitlerinde verilecekti; 7 bu şehadete vaiz ve resul olarak (hakikati söylüyorum, yalan söylemiyorum), imanda ve hakikatte Milletlerin muallimi olarak ben tayin olundum. 8 İmdi isterim ki erkekler her yerde tahir eller kaldırarak gazapsız ve nizasız dua etsinler. 9 Aynı suretle kadınlar, saç örgüleri, ve altın yahut inciler yahut çok pahalı libasla değil, sade kıyafette, hicap ve vekar ile, 10 ve (takva sahibi olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette) iyi işlerle kendilerini tezyin etsinler. 11 Kadın tam tabiiyetle sessizce olarak öğrensin. 12 Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun. 13 Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı; 14 ve Âdem aldanmadı, fakat kadın aldanarak suça düştü; 15 fakat iman ve sevgi ve takdiste vekar ile dururlarsa, çocuk doğurması ile kurtulacaktır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.