Yeni Ahit/Yuhanna/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Nikodimos adlı, Ferisilerden bir adam, Yahudilerin bir reisi, vardı. 2 Bu adam geceleyin İsanın yanına gelip dedi: Rabbi, senin Allahtan gelmiş bir muallim olduğunu biliyoruz; zira Allah kendisi ile olmadıkça, kimse senin yaptığın alâmetleri yapamaz. 3 İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın melekûtunu göremez. 4 Nikodimos ona dedi: Bir adam ihtiyarken, nasıl doğabilir? Anası rahmine ikinci defa girip doğabilir mi? 5 İsa cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse sudan ve Ruhtan doğmadıkça, Allahın melekûtuna giremez. 6 Bedenden doğan bedendir, Ruhtan doğan ruhtur. 7 Sana: Yeniden doğmalısınız, dediğime şaşma. 8 Yel istediği yerde eser, onun sesini işitirsin, fakat nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin; Ruhtan doğan her adam böyledir. 9 Nikodimos cevap verip ona dedi: Bu şeyler nasıl olabilir? 10 İsa cevap verip ona dedi: Sen İsrailin muallimisin de, bunları bilmiyor musun? 11 Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze şehadet ediyoruz; ve bizim şehadetimizi kabul etmiyorsunuz. 12 Eğer size dünya işleri söylediğim zaman iman etmezseniz, gök işleri söylersem, nasıl iman edeceksiniz? 13 Hiç kimse göke çıkmamıştır; ancak gökten inmiş olan İnsanoğlu çıkmıştır; o ki, göktedir. 14 Ve Musanın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi, böylece İnsanoğlu da yukarı kaldırılmak gerektir, 15 ta ki, iman eden her adamın onda ebedî hayatı olsun. 16 Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun. 17 Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi. 18 Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmeyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir. 19 Ve hüküm budur ki, dünyaya nur geldi; ve insanlar karanlığı nurdan daha çok sevdiler; zira işleri kötü idi. 20 Çünkü her kötülük işleyen nurdan nefret eder; ve işleri ayıplanmasın diye nura gelmez. 21 Fakat, işleri Allahta işlemiş olduğu gösterilsin diye, hakikati yapan nura gelir. 22 Bundan sonra, İsa ve şakirtleri Yahudiye diyarına geldiler; ve orada İsa onlarla kalıyor, ve vaftiz ediyordu. 23 Yahya da Salim yakınında, Aynunda vaftiz ediyordu, çünkü orada çok sular vardı; ve gelip vaftiz ediliyorlardı. 24 Zira Yahya henüz zindana atılmamıştı. 25 Ve Yahyanın şakirtleri ile bir Yahudi arasında temizlenme hakkında bir mesele çıktı. 26 Onlar Yahyaya gelip dediler: Rabbi, Erden ötesinde senin yanında olan, kendisi için şehadet ettiğin adam, işte, o zat vaftiz ediyor, ve herkes ona geliyor. 27 Yahya cevap verip dedi: İnsan kendine gökten verilmedikçe, hiç bir şey alamaz. 28 Ben Mesih değilim, ancak onun önünce gönderildim, dediğime siz kendiniz bana şehadet edersiniz. 29 Gelin kiminse, güvey odur; fakat ayakta duran, ve onu işiten güveyin dostu güveyin sesinden çok sevinir; bunun için benim bu sevincim tamam oldu. 30 Ona büyümek, bana da küçülmek gerektir. 31 Yukarıdan gelen hepsinden üstündür; yerden olan yerdendir, ve yerden söyler; gökten gelen hepsinden üstündür. 32 Ne görmüş ve işitmişse, ona şehadet eder; ve şehadetini kimse kabul etmez. 33 Onun şehadetini kabul eden, Allahın gerçek olduğuna mühür basmıştır. 34 Zira Allahın gönderdiği kimse Allahın sözlerini söyler; çünkü o, Ruhu ölçü ile vermez. 35 Baba Oğlu sever ve her şeyi onun eline vermiştir. 36 Oğula iman edenin ebedî hayatı olur; fakat Oğula itaat etmeyen hayat görmeyecektir, fakat Allahın gazabı onun üzerinde kalır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.