Yeni Ahit/1. Korintoslulara/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ben Mesihe uyduğum gibi, siz de bana uyun. 2 İmdi her şeyde beni hatırladığınız, ve size teslim ettiğim gibi talimleri tuttuğunuz için, sizi methederim. 3 Fakat bilmenizi isterim ki, her erkeğin başı Mesih, ve kadının başı erkek, ve Mesihin başı Allahtır. 4 Başı örtülü olarak dua eden, yahut peygamberlik eden her erkek, başını küçük düşürür. 5 Fakat başı örtüsüz olarak dua eden, yahut peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür; çünkü tıraş edilmiş olmakla bir ve aynı şeydir. 6 Çünkü eğer kadın örtünmüyorsa, saçı da kesilsin; fakat kadına saç kesmek, yahut tıraş olmak ayıp ise, örtünsün. 7 Çünkü erkek, Allahın sureti ve izzeti olduğu için, başını örtmemelidir; fakat kadın erkeğin izzetidir. 8 Çünkü erkek kadından değil, fakat kadın erkektendir; 9 çünkü erkek de kadın için değil, fakat kadın erkek için yaratıldı. 10 Bunun için melekler sebebinden kadın, başı üzerinde hâkimiyet alâmetine malik olmalıdır. 11 Bununla beraber, Rabde ne kadın erkeksiz, ne de erkek kadınsızdır. 12 Çünkü kadın erkekten olduğu gibi, böylece erkek de kadın vasıtası iledir; fakat her şey Allahtandır. 13 Siz kendi nefsinizde hükmedin; kadının örtüsüz Allaha dua etmesi yakışır mı? 14 Tabiat bile size öğretmiyor mu ki, erkeğin uzun saçlı olması kendisi için hürmetsizlik, 15 fakat kadının uzun saçlı olması kendisine izzettir? Çünkü saçı kendisine örtü olarak verilmiştir. 16 Fakat eğer bir kimse çekişici olmak istiyorsa, bizim böyle bir âdetimiz yoktur, ne de Allahın kiliselerinin vardır. 17 Fakat bunu tenbih ederek daha iyisi için değil, ancak daha kötüsü için toplanmalarınızı methetmem. 18 Çünkü evvelâ, kilisede toplandığınız zaman, aranızda ayrılıklar olduğunu işitiyorum; ve bir parça inanıyorum. 19 Çünkü aranızda makbul olanların belli olması için aranızda fırkalar da olması lâzımdır. 20 İmdi bir yere toplandığınız zaman, Rabbin akşam yemeğini yemek için değildir; 21 çünkü yemekte herkes önce kendi akşam yemeğini alır, ve kimi aç kalır, kimi de sarhoş olur. 22 Acaba yemek ve içmek için evleriniz yok mudur? Yahut Allahın kilisesini hor mu görüyorsunuz? Ve bir şeyi olmayanları utandırıyor musunuz? Size ne diyeyim? Sizi methedeyim mi? Bunda methetmem. 23 Çünkü size teslim ettiğimi ben Rabden aldım; Rab İsa ele verildiği gece, ekmek aldı, 24 ve şükrettikten sonra, kırdı ve dedi: Bu sizin için olan benim bedenimdir; bunu benim zikrim için yapın. 25 Böylece de akşam yemeğinden sonra, kâseyi aldı ve dedi: Bu kâse benim kanımda yeni ahittir; her kere içtikçe, benim zikrim için bunu yapın. 26 Çünkü bu ekmeği her yediğiniz ve kâseyi içtiğiniz zaman, kendisi gelinceye kadar Rabbin ölümünü ilân edersiniz. 27 Bunun için her kim lâyık olmayan tarzda ekmeği yerse, yahut Rabbin kâsesinden içerse, Rabbin bedenine ve kanına karşı suçlu olur. 28 Fakat insan kendi kendini imtihan etsin, ve öylece ekmekten yesin, ve kâseden içsin. 29 Çünkü yiyen ve içen, bedeni farketmezse, kendisine karşı hüküm yer ve içer. 30 Bundan dolayı sizden bir çoğu zayıf ve hastadırlar, ve epeyi kimseler uyuyorlar. 31 Fakat eğer kendi kendimizi farketseydik, mahkûm olmazdık. 32 Fakat hükmolunduğumuz zaman, dünya ile beraber mahkum olmayalım diye, Rab tarafından tedip olunuyoruz. 33 Bundan dolayı, kardeşlerim, yemek için toplandığınız zaman, birbirinizi bekleyin. 34 Eğer bir kimse aç ise, evde yesin; ta ki hüküm için toplanmayasınız. Ve geri kalan şeyleri geldiğim zaman tertip edeceğim.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.