Yeni Ahit/Galatyalılara/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey akılsız Galatyalılar, gözleri önünde İsa Mesih haça gerilmiş olarak tasvir olunan sizleri kim büyüledi? 2 Sizden yalnız bunu öğrenmek istiyorum, Ruhu şeriat işleri ile mi, yoksa iman haberi ile mi aldınız? 3 Bu derece akılsız mısınız? Ruh ile başlamışken, şimdi bedenle mi bitiriyorsunuz? 4 O kadar şeyleri boş yere mi çektiniz? Gerçekten boş yere ise. 5 İmdi size Ruhu ihsan eden ve aranızda kudretli işler yapan, bunu şeriat işleri ile mi, yoksa iman haberi ile mi yapıyor? 6 Nitekim İbrahim Allaha iman etti, ve kendisine salâh sayıldı. 7 İmdi bilin ki, imandan olanlar, İbrahim oğulları onlardır. 8 Ve kitap Allahın Milletleri imanla salih sayacağını önceden görerek İbrahime: "Bütün milletler sende mübarek sayılacaktır," diye önceden müjdeledi. 9 Şöyle ki, imandan olanlar iman eden İbrahim ile beraber mübarek sayılırlar. 10 Çünkü şeriat işlerinden olanların hepsi lânet altındadırlar; çünkü: "Şeriat kitabında yazılmış olan bütün şeyleri yapmak için onlarda durmayan her adam lânetlidir," diye yazılmıştır. 11 Ve bellidir ki, Allah indinde kimse şeriatle salih sayılmaz; çünkü: "Salih, iman ile yaşayacaktır;" 12 ve şeriat imandan değildir; fakat: "Onları yapan onlarla yaşayacaktır." 13 İbrahimin bereketi Mesih İsada Milletlere gelsin, ve iman vasıtası ile Ruhun vadini alalım diye, 14 Mesih bizim uğrumuza lânet olmuş olarak bizi şeriatin lânetinden kurtardı; çünkü yazılmıştır: "Ağaç üzerine her asılan lânetlidir". 15 Ey kardeşler, insana göre söylüyorum: Teyit edilmiş bir ahit, bir insanın bile olsa, kimse iptal etmez, ve ilâve etmez. 16 İmdi vaitler İbrahime, ve kendi zürriyetine edildi. Ve bir çokları için imiş gibi: "Ve zürriyetlere" değil, fakat bir fert için imiş gibi: "Ve senin zürriyetine," diyor ki, bu da Mesihtir. 17 Ve bunu diyorum: Dört yüz otuz yıl sonra gelen şeriat, vadi iptal etmek sureti ile, önce Allah tarafından teyit edilmiş olan ahdi hükümsüz bırakmaz. 18 Çünkü miras, eğer şeriatten ise, artık vaitten değildir; fakat Allah onu İbrahime vait ile ihsan etmiştir. 19 Bu halde şeriat niçin oldu? Kendisine vadolunan zürriyet gelinceye kadar, melekler vasıtası ile, bir meyancı eli ile tertip edilmiş olarak, suçlardan dolayı ilâve olundu. 20 Ve meyancı birinin değildir; fakat Allah birdir. 21 İmdi şeriat Allahın vaitlerine karşı mıdır? Hâşâ; çünkü eğer diriltebilen şeriat verilseydi, gerçekten salâh şeriatle olurdu. 22 Fakat vait İsa Mesih imanı ile iman edenlere verilsin diye, kitap bütün şeyleri günah altında kapadı. 23 Fakat iman gelmeden evvel, keşfolunacak iman için kapatılmış olarak şeriat altında muhafaza olunuyorduk. 24 Şöyle ki, imanla salih sayılalım diye, şeriat Mesih için mürebbimiz oldu. 25 Fakat iman geldiğinden, artık mürebbi altında değiliz. 26 Çünkü hepiniz iman vasıtası ile Mesih İsada Allahın oğullarısınız. 27 Çünkü Mesihe vaftiz olunanlarınızın hepsi Mesihi giydiniz. 28 Ne Yahudi ne de Yunanlı vardır, ne kul ne de azatlı vardır, ne de erkek ve dişi vardır; çünkü Mesih İsada siz hepiniz birsiniz. 29 Ve eğer siz Mesihin iseniz, o halde İbrahimin zürriyeti, vade göre mirasçılarsınız.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.