Yeni Ahit/Matta/21

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İsa'nın Kral Olarak Kudüs'e Gelişi[1]

1Kudüs'e yaklaştıklarında, Zeytin Dağı'ndaki Beytfacı'ya geldiler. İsa iki havarisini yolladı, 2onlara şöyle dedi, "Yolunuzun üzerindeki köye gidin, oraya varır varmaz, orada bağlı bir eşek ve yanında da sıpasını bulacaksınız. Onların bağını çözün ve bana getirin. 3Eğer herhangi birisi size bir söz söylerse, 'Rabbin onlara ihtiyacı var' deyin, bunun üzerine o hemen onları yollayacaktır." 4Bu, peygamber vasıtasıyla bildirilen şu haberin gerçekleşmesi için oldu: 5

Siyon Kızına söyleyin,
'Bak, kralın sana geliyor,
efendice ve bir eşeğe binmiş hâlde
ve bir sıpaya, bir eşek yavrusuna binmiş hâlde[2]

6Havariler gittiler ve İsa'nın onlara talimat verdiği gibi yaptılar. 7Eşeği ve sıpayı getirdiler ve İsa'nın onların üzerine binmesi için elbiselerini yaydılar. 8Büyük bir kalabalık elbiselerini yola yaydı, diğer bazıları da ağaçlardan dallar kestiler ve yola yaydılar. 9Onun önünden giden kalabalık ve arkasından gelenler şöyle bağırıyorlardı,

Davud oğluna hozana!
Rabbin adıyla gelen o, kutsaldır[3]
En yüce gökte hozana!

10İsa, Kudüs'e girdiğinde, bütün şehir harekete geçti ve birbirlerine şöyle sordular, "Kimdir bu?" 11Kalabalıklar şöyle cevapladı, "Bu İsa'dır, Celile'nin Nasıra kasabasından peygamberdir"

İsa, Tapınak'ta[4]

12İsa, Tapınak'ın avlusuna girdi ve oradaki bütün satıcıları ve alıcıları dışarı sürdü. Para değiştiricilerinin masalarını ve güvercin satıcılarının tezgahlarını alaşağı etti. 13Onlara şöyle dedi, "Şöyle yazılıdır, 'Evim, bir dua evi olarak anılacaktır'[5]. Fakat siz onu hırsızların yuvası hâline getirdiniz.[6]" 14Körler ve sakatlar, o Tapınak'tayken yanına geldiler ve onları iyileştirdi. 15Fakat din adamı reisleri ve dinî hukuk öğretmenleri onun yaptığı mucizevi işleri ve Tapınak avlusunda "Davud oğlu hozana!" diye bağıran çocukları gördüklerinde, öfkelendiler. 16Ona şunu sordular, "Bu çocukların ne dediklerini duyuyor musun?". İsa, şöyle karşılık verdi, "Evet, hiç okumadınız mı,

Çocukların ve küçüklerin dudaklarından,
Sen, ey Rab, kendine övgüler söylettin[7]

17Onlardan ayrıldı ve geceyi geçireceği Beytanya'ya gitmek üzere şehirden çıktı.

İsa, Bir İncir Ağacını Kurutuyor[8]

18Sabahleyin erken vakitte, İsa şehre geri dönerken, acıktı. 19Yolun kenarında bir incir ağacı görerek, ağaca yaklaştı, fakat onda yapraklardan başka bir şey bulamadı. Bunun üzerine ağaca, "Bir daha hiç meyven olmasın!" dedi. Ağaç, derhal kurudu. 20Havariler bunu gördüğünde, şaşırdılar. Birbirlerine şunu sordular, "İncir ağacı nasıl bu kadar çabuk kurudu?" 21İsa şöyle karşılık verdi, "Gerçekten size söylüyorum, eğer imanınız olsa ve hiç şüpheniz olmasa, sadece bu incir ağacına yapılanı yapmakla kalmazsınız, fakat şu dağa 'Git kendini denize at!' deseniz, bu gerçekleşecektir. 22Eğer inanırsanız, duada istediğiniz her ne olursa onu elde edeceksiniz".

İsa'nın Yetkisi Sorgulanıyor[9]

23İsa, Tapınak avlusuna girdi ve orada ders verirken, din adamı reisleri ve halkın yaşlıları ona gelip şunu sordular, "Hangi yetkiyle bu işleri yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" 24İsa şöyle karşılık verdi, "Ben de size bir soru soracağım, eğer beni cevaplayabilirseniz, bu işleri hangi yetkiye dayanarak yaptığımı size söyleyeceğim. 25Yahya'nın vaftiz işi nereden kaynaklanıyordu? Gökten mi yoksa insandan mı?" Onlar bunu aralarında tartıştılar ve birbirlerine şöyle dediler, "Eğer 'Gökten' dersek, bize şunu soracaktır, 'O hâlde neden ona inanmadınız?'. 26Fakat, 'İnsandan' dersek, o zaman da halktan korkarız, çünkü onların tamamı Yahya'nın bir peygamber olduğunu kabul ediyor." 27Dolayısıyla, İsa'ya şöyle cevap verdiler, "Bilmiyoruz". Bunun üzerine o da onlara, "Ben de size hangi yetkiye dayanarak bu işleri yaptığımı söylemeyeceğim".

İki Oğul Benzetmesi

28"Ne dersiniz? İki oğlu olan bir adam vardı. İlk önce ilk oğluna gidip şöyle dedi, 'Oğlum, git ve bugün üzüm bağında çalış'. 29O şöyle cevapladı, 'Gitmeyeceğim', fakat sonra fikrini değiştirip gitti. 30Daha sonra baba diğer oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O şöyle cevapladı, 'Gideceğim, efendim', fakat gitmedi. 31Bu ikisinden hangisi babalarının isteğini yerine getirdi?" "İlki" şeklinde cevapladılar. İsa onlara şöyle dedi, "Gerçekten size söylüyorum, vergi memurları ve fahişeler, Tanrı'nın Krallığı'na sizden önce giriyor". 32Çünkü Yahya, doğruluk yolunu göstermek üzere size geldi ve ona inanmadınız. Fakat vergi memurları ve fahişeler ona inandı. Bunu gördükten sonra bile, tövbe etmediniz ve ona inanmadınız".

Kiracılar Benzetmesi[10]

33"Başka bir benzetmeyi dinleyin. Bir üzüm bağı kurmuş bir arazi sahibi vardı. Üzüm bağının çevresine bir duvar ördü, içinde bir üzüm sıkma çukuru kazdı ve bir de nöbetçi kulesi yaptı. Daha sonra üzüm bağını bazı çiftçilere kiralayıp başka bir mekana gitti. 34Hasat zamanı yaklaşınca kölelerini, meyveleri toplamak için kiracılara yolladı. 35Kiracılar, köleleri yakaladı. Birini dövdüler, diğerini öldürdüler ve üçüncüyü de taşa tuttular. 36Bunun üzerine o başka köleleri yolladı, bu defa sayıları öncekinden fazlaydı. Kiracılar onlara da aynı şekilde muamele etti. 37En sonunda onlara oğlunu yolladı. 'Oğluma saygı göstereceklerdir' dedi. 38Fakat kiracılar oğulu gördüğünde birbirlerine şöyle dediler, 'Bu mirasçıdır. Hadi gelin onu öldürelim ve mirasını ele geçirelim'. 39Bunun ardından onu yakaladılar, üzüm bağından dışarı attılar ve onu öldürdüler. 40Dolayısıyla, üzüm bağının sahibi geldiğinde, bu kiracılara ne yapacaktır?" 41Onlar şöyle cevap verdiler, "Bu sefilleri, sefil bir sona uğratacaktır ve üzüm bağını, hasat zamanı kendisine üründen alacağı payı verecek olan başka kiracılara kiralayacaktır". 42İsa onlara şöyle dedi, "Kutsal metinlerde hiç okumadınız mı,

'İnşaatçıların reddettiği taş,
Köşetaşı oldu,
Bunu Rab yaptı,
Ve bu gözümüzde mükemmeldir'[11]

43"Bu yüzden size söylüyorum, Tanrı'nın Krallığı sizden alınıp onun meyvelerini üretecek başka bir millete verilecek. 44O taşın üzerine düşen her kişi parçalara ayrılacak, onun üzerine düştüğü her kişi ezilecek".[12] 45Din adamı reisleri ve Ferisiler, İsa'nın benzetmelerini duyduklarında, onun kendileri hakkında konuştuğunu anladılar. 46Onu tutuklamanın bir yolunu aradılar, fakat kalabalıktan çekiniyorlardı, çünkü insanlar onu bir peygamber olarak kabul ediyordu.

Açıklamalar
 1. Ayrıca bkz. Markos, 11:1-10; Luka, 19:29-38; Yuhanna, 12:12-15
 2. Zekeriya, 9:9
 3. Mezmurlar, 118:25-26
 4. Ayrıca bkz. Markos, 11:15-18; Luka, 19:45-47
 5. Yeşaya, 56:7
 6. Yeremya, 7:11
 7. Mezmurlar, 8:2, bkz. Septuagint.
 8. Ayrıca bkz. Markos, 11:12-14, 11:20-24
 9. Ayrıca bkz. Markos, 11:27-33; Luka, 20:1-8
 10. Ayrıca bkz. Markos, 12:1-12; Luka, 20:9-19
 11. Mezmurlar, 118:22-23
 12. Bazı yazmalarda, Matta 21:44 yer almamaktadır.