Yeni Ahit/Filipililere/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi eğer Mesihte bir teşvik, eğer sevginin bir tesellisi, eğer Ruhun bir iştiraki, eğer yürekten bir muhabbet ve merhamet varsa, 2 sevincimi tamamlayın; ta ki, aynı sevginiz olup bir yürek olarak, bir şeyi düşünerek aynı fikirde olasınız. 3 Hiç bir şeyi fırkacılıkla, ne de boş övünmekle yapmayarak, fakat alçak gönülle, her biri diğerini kendinden üstün sayarak, 4 sizden her biri kendi işlerine değil, fakat her biriniz diğerlerin de işlerine baksın. 5 Mesih İsada olan düşünce sizde de olsun; 6 o Mesih ki, Allahın suretinde olduğu halde, Allaha müsavi olmağı bir ganimet saymadı; 7 fakat kul suretini aldı, ve insanların benzeyişinde olarak, kendini hâli kıldı; 8 ve şekilde insan gibi bulunarak ölüme, hattâ haç ölümüne kadar itaat edip nefsini alçalttı. 9 Bunun için de Allah onu pek çok yükseltti, ve her ismin fevkinde olan ismi ona ihsan etti; 10 ta ki İsanın isminde bütün göktekiler ve yerdekiler ve yer altındakiler diz çöksün, 11 ve Baba Allahın izzeti için her dil İsa Mesih Rabdir diye ikrar etsin. 12 İmdi, ey sevgililerim, nasıl daima itaat ettinizse, şimdi de yalnız ben hazır iken olduğu gibi değil, ancak ben gaip iken daha çok ziyade korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu başarın; 13 çünkü kendi rızası için sizde hem istemeği, hem işlemeği âmil olan Allahtır. 14 Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın, 15 ta ki, hayat sözünü sıkı tutarak, dünyada nurlar olarak, aralarında göründüğünüz iğri ve sapık neslin ortasında kusursuz ve saf, Allahın lekesiz çocukları olasınız; 16 ta ki, boş yere koşmadığım ve boş yere emek vermediğim Mesihin gününde bana övünecek şey olsun. 17 Fakat eğer imanınızın takdimesi ve hizmeti üzerine kurban edilirsem, sevinirim, ve hepinizle beraber sevinirim; 18 ve aynı surette siz de sevinin, ve benimle beraber sevinin. 19 Fakat Timoteosu yakında size göndermeği Rab İsada ümit ederim; ta ki, ben de sizin hakkınızdaki şeyleri bilerek gönlüm rahat olsun. 20 Çünkü hulûs ile ahvalinize bakacak ona benzer kimsem yoktur. 21 Çünkü hepsi Mesih İsanın şeylerini değil, kendi şeylerini arıyorlar. 22 Fakat onun denenmiş sadakatini, çocuk babaya hizmet eder gibi benimle beraber incilin terakkisi için hizmet ettiğini bilirsiniz. 23 İmdi halimin ne olacağını görünce, onu hemen göndermek ümidindeyim; 24 fakat benim kendimin de yakında geleceğime Rabde itimadım vardır. 25 Fakat sizin tarafınızdan gönderilmiş olup ihtiyacıma da hizmet etmiş olan kardeşim, emektaşım ve silâh arkadaşım Epafroditosu size göndermeği lüzumlu saydım; 26 çünkü hepinizi özlüyordu, ve hasta olduğunu işittiğinizden dolayı çok kederli idi; 27 gerçi ölüm derecesinde hasta oldu; ancak Allah ona, yalnız ona değil, fakat hüzün üzerine hüznüm olmasın diye, bana da merhamet etti. 28 İmdi onu tekrar görerek sevinesiniz, ve benim hüznüm azalsın diye, kendisini daha acele gönderdim. 29 İmdi bütün sevinçle onu Rabde kabul edin; ve bu gibilere itibar edin; 30 çünkü bana olan hizmetinizin noksanını tamamlasın diye, canını tehlikeye koyarak Mesihin işi için ölüme yaklaştı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.