Yeni Ahit/Matta/12

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İsa, Cumartesi Gününün Rabbi[1]

1Bu sırada İsa, Cumartesi günü ekinli araziden geçiyordu. Havarileri acıkmıştı ve bazı ekinlerin başaklarını koparıp yemeye koyuldular. 2Ferisiler bunu gördüklerinde, ona şöyle dediler, "Bak! Senin havarilerin Cumartesi günü yasak olan şeyi yapıyorlar." 3O, onlara şöyle cevap verdi, "Davud ve onunla beraber olanlar acıktığında onun ne yaptığını okumadınız mı? 4Tanrı'nın Evi'ne girdi. O ve beraberindekiler, sadece din adamları için olan, onlar için caiz olmayan adak ekmeğini yediler. 5Veya dinî hukukta şunu okumadınız mı, Cumartesi vazifelerini yerine getirmek için Tapınak'ta bulunan din adamları, Cumartesi yasağını ihlal etmektedir fakat yine de masum durumdadırlar? 6Sizlere, buradaki Tapınak'tan daha önemli olan bir şeyi anlatıyım. 7Siz şu sözün anlamını bilmiş olsaydınız, masumları suçlamazdınız, "Ben merhamet etmeyi arzu ederim, kurbanlıkları değil".[2] 8Zira, İnsanoğlu, Cumartesi gününün Rabbidir. 9Orayı terkeden İsa, kendi topluluğunun sinagoguna gitti, 10orada bir elini kullanamayan bir adam vardı. İsa'ya suçlamada bulunabilme maksadıyla, oradakiler İsa'ya şöyle sordular, "Cumartesi günü birini iyileştirmek dinî hukuka uygun mudur?" 11O, onlara şöyle dedi, "Eğer sizden birinin bir koyunu olsa ve Cumartesi günü o koyun bir çukura düşse, onu tutup oradan çıkarmaz mısınız?" 12Bir insan, bir koyundan çok daha değerlidir. Bu yüzden, Cumartesi günü iyilik yapmak dinî hukuka uygundur. 13Daha sonra, eli işe yaramaz olan adama şöyle dedi, "Elini uzat". O, elini uzattı ve eli tamamen iyileşmiş duruma geldi, aynen diğer eli gibi sağlamdı. 14Fakat Ferisiler ise dışarı çıktılar ve İsa'yı nasıl öldürebileceklerinin planını müzakere ettiler.

Tanrı'nın Seçilmiş Hizmetkârı

15Bunun farkında olan İsa, o civardan başka yere gitti. Büyük bir kalabalık onu takip ettiler ve onların içinde hasta, sakat olanları İsa iyileştirdi. 16O, kendisi hakkında diğer insanlara bilgi vermemeleri konusunda onları uyardı. 17Bu, Yeşaya Peygamber aracılığıyla haber verilen şu sözün gerçekleşmesi için oldu: 18

İşte bu benim seçtiğim hizmetkârım,
Sevdiğim, kendisinden hoşnut olduğum,
Ruhumu onun üstüne yerleştireceğim,
Milletlere adaleti ilan edecek.

19

Tartışma çıkarmayacak ya da yüksek sesle konuşmayacak,
Kimse sokaklarda onun sesini duymayacak.

20

Çürümüş kamışı koparıp atmayacak,
İçin için yanan fitili söndürmeyecek,
Adaleti zafere ulaştırana kadar böyle davranacak.

21

Milletler, ona ümit bağlayacaklar.[3]
İsa ve Beelzebub[4]

22Bunun ardından İsa'ya, cine tutulmuş, aynı zamanda da kör ve dilsiz olan birisini getirdiler. İsa onu iyileştirdi, böylece o hem görebildi hem de konuşabildi. 23Bütün halk şaşkın halde olarak şöyle diyordu, "Davud'un Oğlu bu olabilir mi?" 24Ferisiler ise bunu duyduklarında şöyle dediler, "Bu adam ancak cinlerin efendisi Beelzebub aracılığıyla cinleri tutulmuş insanlardan kovuyor." 25Onların düşüncelerini bilen İsa onlara şöyle dedi, "Kendi arasında ayrılık çıkmış olan her krallık çöker ve kendi arasında ayrılık çıkmış olan hiçbir şehir ve hane ayakta kalamaz. 26Eğer Şeytan'ı Şeytan kovuyorsa, kendi içinde ayrılık çıkmış demektir. Bu durumda nasıl olur da hükümdarlığı ayakta kalabilir? 27Eğer şeytanları Beelzebub'un yetkisini kullanarak kovuyorsam, sizin topluluğunuz cinleri hangi yetkiyi kullanarak kovuyorlar o halde? Eğer öyleyse, kendi kovucularınız sizin yargılayıcınız olacak. 28Fakat, cinleri eğer Tanrı'nın Ruhu'nun yetkisini kullanarak kovuyorsam, bu durumda Tanrı'nın Egemenliği size gelmiş bulunmaktadır. 29Bir kişi, nasıl olur da kuvvetli bir adamın evine girip -önce o adamı bağlamadan- onun malvarlığını alıp götürebilir? Ancak o şekilde onun evini yağmalayabilir. 30Benimle birlikte olmayan bana karşıdır ve kim benimle birlikte toplamıyorsa, o dağıtıp saçandır. 31Bu yüzden size şöyle diyorum, her türlü günah ve iftira affedilecek fakat Ruh'a karşı küfrediliş affedilmeyecek. 32İnsanoğlu'nun aleyhinde söz söyleyen her kişi affedilecek, fakat Kutsal Ruh aleyhinde söz söyleyen hiç kimse, ne bu dünyada ne de gelecek olan dünyada bağışlanmayacak. 33Bir ağacı iyi yaparsanız meyvesi de iyi olur, eğer ağacı kötü yaparsanız meyvesi de kötü olur, çünkü bir ağaç meyvesi ile belli olur. 34Ey zehirli yılanlar soyu, nasıl olur da siz bu kadar kötüyken iyi bir şey söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız ancak kalp ne ile doluysa onu konuşur. 35İyi bir kişi, içinde dolu olan iyiliklerden ötürü iyilik üretir, kötü bir kişi de içinde olan kötülüklerden ötürü kötülük üretir. 36Fakat size şunu söylüyorum, Yargılama Günü'nde her kişi kendisinden sadır olmuş her boş söz için hesap verecektir. 37Zira, sizler kendi sözlerinizle beraat edecek ya da kendi sözlerinizle mahkum olacaksınız."

Yunus'un Alâmeti[5]

38Bunun ardından bazı Ferisiler ve dinî hukuk öğretmenleri İsa'ya şöyle dedi, "Ey Öğretmen! Bize bir mucize göstermeni istiyoruz." 39O şöyle cevap verdi, "Kötü kalpli ve eşlerine sadık olmayan bir nesil, benden bir mucize istiyor! Fakat onlara Yunus Peygamber'in mucizesinden başka mucize gösterilmeyecek. 40Zira, Yunus üç gün ve üç gece bir balığın karnında kaldı. Bunun gibi de İnsanoğlu üç gün ve üç gece dünyanın merkezinde kalacak. 41Ninova halkı yargılama vakti geldiğinde bu nesil ile birlikte dirilip bu nesli mahkum edecek, zira onlar Yunus'un vaazları üzerine tövbe ettiler ve şu anda Yunus'tan daha yücesi burada bulunuyor. 42Güneyli Kraliçe yargılama vakti geldiğinde bu nesil ile birlikte dirilip bu nesli mahkum edecek, zira o dünyanın ucundan Süleyman'ın hikmetine kulak vermek için gelmişti ve şu anda Süleyman'dan daha yücesi burada bulunuyor. 43Bir kötü ruh bir kişiden çıktığında, çorak yerlere gidip orada huzur bulmaya çalışır fakat bulamaz. 44Daha sonra şöyle der, "Çıktığım haneye geri döneceğim". Geri geldiğinde, haneyi işgal edilmemiş, temizlenmiş ve düzenlenmiş bulur. 45Bunun üzerine gidip kendisinden daha kötü yedi fazladan kötü ruhu bulur ve onlarla girip o hanede yaşar. Bu kişinin ikinci durumu birinci durumundan daha kötü olur. Bu kötü kalpli neslin durumu işte böyle olacaktır."

İsa'nın Annesi ve Kardeşleri[6]

46İsa, kalabalığa bu şekilde konuşurken, annesi ve kardeşleri dışarıda bekliyorlardı ve onunla konuşmak istiyorlardı. 47Birisi İsa'ya şöyle dedi, "Annen ve kardeşlerin dışarıda bekliyor, seninle konuşmak istiyorlar." 48O, onlara şöyle dedi, "Annem kimdir ve kardeşlerim kimlerdir?" 49Havarilerini işaret ederek şöyle dedi, "İşte benim annem ve işte benim kardeşlerim. 50Zira, kim gökteki Babamın arzusu doğrultusunda hareket ederse, o benim erkek kardeşim, kız kardeşim ve annemdir."

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 2:6, 2:23; Luka, 6:1-11
  2. Hoşea, 6:6
  3. Yeşaya, 42:1-4
  4. Ayrıca bkz. Markos, 3:20-30; Luka, 6:14-23, 6:43-45
  5. Ayrıca bkz. Markos, 8:11-12; Luka, 11:24-26, 11:29-32
  6. Ayrıca bkz. Markos, 3:31-35; Luka, 8:19-21