Yeni Ahit/Yakub/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Gelin şimdi, ey zenginler, gelecek olan sefaletlerinizin üzerine feryat ederek ağlayın. 2 Malınız çürümüş, ve esvabınızı güve yemiştir. 3 Altınınız ve gümüşünüz pas tutmuştur; ve onların pası aleyhinize şehadet olacak ve sizin etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde hazine topladınız. 4 Tarlalarınızı biçen işçilerin tarafınızdan hile ile alıkonulan ücreti, işte, bağırıyor; ve orakçıların feryadı Ordular Rabbinin kulaklarına ermiştir. 5 Dünyada zevkle yaşadınız ve eğlendiniz; kıtal gününde yüreklerinizi beslediniz. 6 Salihi mahkûm ettiniz, öldürdünüz; o size karşı komaz. 7 İmdi, ey kardeşler, Rabbin zuhuruna kadar sabredin. İşte, çiftçi ilk ve son yağmuru alıncaya kadar, yerin kıymetli mahsulü için sabrederek bekler. 8 Siz de sabredin; yüreklerinizi pekiştirin; çünkü Rabbin zuhuru yakındır. 9 Ey kardeşler, hükmolunmayasınız diye, birbirinize karşı söylenmeyin; işte, hâkim kapıların önünde duruyor. 10 Ey kardeşler, Rabbin ismi ile söylemiş olan peygamberleri meşakkat ve sabır örneği olarak alın. 11 İşte, sabredenlere mutlu deriz; Eyubun sabrını işittiniz, ve Rabbin takdir ettiği akıbeti gördünüz; çünkü Rab çok acır ve merhamet eder. 12 Fakat her şeyden evvel, ey kardeşlerim, hüküm altına düşmeyesiniz diye, ne gök ne yer hakkı için, ne de başka bir yeminle yemin etmeyin; ancak evetiniz evet, ve hayırınız hayır olsun. 13 İçinizden biri meşakkat çekiyor mu? Dua etsin. Biri neşeli midir? Terennüm etsin. 14 İçinizden biri hasta mıdır? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, ve onu Rabbin ismi ile yağla meshederek üzerine dua etsinler; 15 ve iman duası hastayı kurtaracak, ve Rab onu kaldıracaktır; ve eğer günahlar işlemişse, kendisine bağışlanacaktır. 16 İmdi şifa bulasınız diye, birbirinize günahlarınızı ikrar edin, ve birbiriniz için dua edin. Salihin yalvarışı işlemesinde çok tesirlidir. 17 İlya bizim gibi ihtirasları olan bir insandı, ve yağmur yağmasın diye, hararetle dua etti, ve yeryüzüne üç yıl altı ay yağmur yağmadı. 18 Ve yine dua etti, ve gök yağmur verdi, ve yer semeresini hasıl etti. 19 Ey kardeşlerim, eğer içinizden biri hakikatten saparsa, ve biri onu döndürürse, 20 bilsin ki günahkârı yolunun sapıklığından döndüren, ölümden bir can kurtaracak, ve bir çok günahlar örtecektir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.