İçeriğe atla

Anasayfa

Vikikaynak, özgür kütüphane
Özgür Kütüphane Vikikaynak'a hoş geldiniz.


  Eserlerine yer verilen: 467 kişi
  Metin sayısı: 272
  Madde sayısı: 18.682
  Matbu eser: 1003 (Viki diline aktarılmış 5.858 sayfa)

Ayın eseri

Yargıtay'ın müzik eserlerinde eser ve ilham kavramlarını tanımladığı kararı , Yargıtay'ın müzik parçasının ne şartlarda eser sayılabileceğini kaydettiği kararıdır.

1 (...)Bir ürünün FSEK anlamında eser sayılmasında zorunlu objektif unsur, o ürünün FSEK'te m. 2- 6 arasında sayılan eser türleri arasına girmesi gerekir. Subjektif unsur ise FSEK m. 1/B, ortaya konulan ürünün, daha önce var olan eserlerden farklı olarak, onun yaratıcısının, yani sahibinin hususiyetini, özelliklerini taşımasıdır. Subjektif unsur olan, "sahibinin hususiyetini yansıtma" unsurunda, orjinallik eşiğinin yüksek tutulması ortaya yeni eserler konulmasını oldukça güçleştirecektir. O sebeple bu unsurun geniş yorumlanmasında eser sahipleri ve kamu açısından yarar bulunmaktadır. Bir musiki eser bestesinde, her defasında yeni bir müzik türünün veya melodisi itibariyle daha önce hiç yapılmayan yepyeni bir müzik eserinin oluşturulması gerekmez. Bir eserin oluşturulmasında, daha önce varlığı bilinen eserlerden ilham alınması ve esinlenmesi serbesttir, meğer ki intihal veya taklit bir eser ortaya konulmasın (... Açısından Müzik Eserleri, s.15- 16). Daha önce bilinen müzik akımları içerisinde yer alıp da, öncekilere nazaran farklı özellikleriyle ortaya çıkan müzik eserlerinin de özgün ve sahibinin hususiyetini yansıtan musiki eseri olarak kabulü gerekir. Esinlenilen müzik akımının anonim bir esere dair olması da sonucu değiştirmeyecek, anonim bir eserden ilhamla, kısmen de olsa farklı bir yorum tarzıyla ortaya konulan müzik eserinin FSEK kapsamında korunmasına engel teşkil etmeyecektir. Böyle bir durumda esere sağlanacak koruma, şüphesiz o eserin özgün olduğu kabul edilen kısımları itibariyle olacaktır. Dairemiz uygulamasında da, bir anonim musiki eserinin, özgün ve yeni bir müzik eseri haline getirilebileceği kabul edilmiştir (23.05.1974 T., 1974/1100-1805). (devamını okuyun)


Yeni eklenen metinler
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kurucusu ve en üst düzey sorumlusu bulunduğu silahlı çete niteliğindeki örgütün, ülke topraklarından bir kısmını devlet hakimiyetinden ayırıp, bu bölgede bağımsız ayrı bir devlet kurmak şeklindeki amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayların fiilen gerçekleştirilmesi için emir ve talimat verdiğinin sübutu kabul ve eylemlerin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya nazaran verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğndan, sanık vekillerinin temyiz dilekçeleri ile duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri ve yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle, re'sen de temyize tabi olan, Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Ömerli köyü, cilt no: 029- 01, Aile sıra no: 18, birey sıra no: 13'te nüfusa kayıtlı Ömer oğlu Üveyş'ten olma 14.4.1947 As. 14.4.1949 Ts. doğumlu Abdullah'ın ölüm cezası ile cezalandırılmasına dair hükmün, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (ONANMASINA), 22.11.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

devamını okuyun

T.C. Yargıtay Başkanlığı

Vikikaynak nedir?

Vikikaynak, telifsiz kaynak metinlerin katılımcılar tarafından eklendiği ve düzenlendiği çevrim içi bir kütüphanedir. Topluluk portaline bakarak başlamak için yardım alabilir, Vikikaynak hakkındaki sorularınızı köy çeşmesinde sorabilirsiniz. Denemelerinizi ise deneme tahtasında yapabilirsiniz. Hazırsanız kaydolarak başlayabilirsiniz.

Vikikaynak gezintisi

Sayfaların oluşturulması

Sayfaların düzenlenmesi

İstinsah

Telif hakları

Bütün başlıklar

A'dan Z'ye sayfalar  A'dan Z'ye kategoriler

Alfabetik sıraya göre kişiler
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  V  W  X  Y  Z
Alfabetik sıraya göre eserler
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  V  W  X  Y  Z