Anasayfa

Vikikaynak, özgür kütüphane
Özgür Kütüphane Vikikaynak'a hoş geldiniz.


  Eserlerine yer verilen: 467 kişi
  Metin sayısı: 272
  Madde sayısı: 18.680
  Matbu eser: 1003 (Viki diline aktarılmış 5.858 sayfa)

Ayın eseri

İkinciteşrin ve Mahmut Esat Bozkurt , Cemil Bilsel'in Ankara Hukuk Fakültesinin açılışı ve Bozkurt hakkında yazdığı yazısıdır.

1 (...)Mahmut Esat, bundan sonra, mektebi hep inkılâba bağlamış ve artık hep ondan bahseylemiştir. Bana çektiği telgrafta bile bunu unut­mamıştır: «Ankara Hukuk Mektebi Müdürlüğüne zatı âlilerinin tâyininiBaşvekil ismet Paşa Hazretleri de ehemmiyetle tasvip buyurdular. İnkılâbımızın yüksek iktidar ve faaliyetinizden istifade etmesini bekler ve görüşmek üzere Ankaraya teşrifinizi rica ederim.» 5 ikinciteşrin 1925 günü mektep tam devlet teşrifatiyle açıldı. Cumhur Reisi de Hükümet Reisi de redingot giyinmiş idiler. Bütün Vekiller bütün mebuslar, devlet erkânı, hep davetli idiler ve hep siyah giymişlerdi. Büyük Millet Meclisinin eski salonunda profesörler kürsü önünde yer aldılar Fahri Profesör sıfatıyla Başvekil İsmet Paşa da ara­larına gelip oturdu. Talebe salonun iki yanını doldurmuştu, çok canlı ve heyecanlı bir gündü, bir inkılâp günü idi. (devamını okuyun)


Yeni eklenen metinler
(...)"Adaylara yardım" başlıklı 14’üncü maddesinde; "(1) Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar.


(2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazetede yayımlanır. devamını okuyun

Vikikaynak nedir?

Vikikaynak, telifsiz kaynak metinlerin katılımcılar tarafından eklendiği ve düzenlendiği çevrim içi bir kütüphanedir. Topluluk portaline bakarak başlamak için yardım alabilir, Vikikaynak hakkındaki sorularınızı köy çeşmesinde sorabilirsiniz. Denemelerinizi ise deneme tahtasında yapabilirsiniz. Hazırsanız kaydolarak başlayabilirsiniz.

Vikikaynak gezintisi

Sayfaların oluşturulması

Sayfaların düzenlenmesi

İstinsah

Telif hakları

Bütün başlıklar

A'dan Z'ye sayfalar  A'dan Z'ye kategoriler

Alfabetik sıraya göre kişiler
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  V  W  X  Y  Z
Alfabetik sıraya göre eserler
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  V  W  X  Y  Z