Yeni Ahit/Filipililere/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Mesih İsanın kulları Pavlus ve Timoteos, Filipide olan nazırlar ve şemmaslarla beraber Mesih İsada bütün mukaddeslere: 2 Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun. 3 Sizi her anışımda, daima her niyazımda hepiniz için sevinçle niyaz ederek, 4 sizde iyi işe başlamış olanın Mesih İsanın gününe kadar onu bitireceğine kani olarak, 5 ilk günden şimdiye kadar incilin terakkisi için iştirakinizden dolayı Allahıma şükrediyorum; 6 nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz, 7 ve bağlarımda ve incilin müdafaa ve teyidinde hepiniz benimle inayette hissedarsınız. 8 Çünkü hepinizi Mesih İsanın yüreğinde nasıl özlediğime Allah şahidimdir. 9 Ve şunu dua ederim ki âlâ olan şeyleri beğenmeniz için, 10 bilgide ve hep sezgide sevginiz daha ve daha ziyade artsın; 11 Allahın izzeti ve methi için, İsa Mesih vasıtası ile olan salâh semereleri ile dolmuş olarak Mesihin gününe kadar saf ve kusursuz olasınız 12 Ve ey kardeşler, bilmenizi isterim ki bana olan şeyler daha ziyade incilin terakkisi için olmuştur, 13 şöyle ki benim bağlarım bütün İmparator muhafız askerine ve bütün diğerlerine Mesihte zahir oldular; 14 ve Rabde olan kardeşlerin çoğu bağlarıma güvenerek korkusuzca Allah sözünü söylemek için daha ziyade cesaret gösteriyorlar. 15 Gerçi bazıları haset ve nizadan dolayı, bazıları ise, hüsnü rıza ile Mesihi vâzediyorlar; 16 bunlar incilin müdafaası için durduğumu bilerek sevgiden dolayı, 17 fakat ötekiler hulûs ile değil, bağlarımda bana sıkıntı çıkaracaklarını zannederek, fırkacılıktan dolayı Mesihi ilân ediyorlar. 18 Ne olur? Yalnız gerek bahane ile olsun, gerek hakikatle olsun, her veçhile Mesih ilân olunuyor; bununla seviniyorum, ve sevineceğim de. 19 Zira bilirim ki sizin niyazınızla ve İsa Mesihin Ruhunun yardımı ile bu benim kurtuluşum için olacaktır; 20 hararetli bekleyişime ve ümidime göre, hiç bir şeyde utandırılmayacağım, fakat daima olduğu gibi şimdi de, gerek hayatla, gerek ölümle olsun, Mesih benim bedenimde bütün cesaretle tazim olunacaktır. 21 Çünkü bana yaşamak Mesihtir, ve ölmek kazançtır. 22 Fakat bedende yaşamak ise, eğer bu, işimden semere getirecekse, o vakit neyi seçeceğimi bilmem. 23 Fakat ikisinden de sıkılıyorum; ayrılmağı ve Mesih ile beraber bulunmağı arzuluyorum; çünkü bu daha çok ziyade evlâdır; 24 fakat bedende kalmaklığım sizin için daha lüzumludur. 25 Ve buna kani olarak bilirim ki kalacağım, ve sizin terakkiniz, ve imanda sevinciniz için hepinizle beraber kalacağım, 26 ta ki, tekrar sizin yanınızda bulunmamla Mesih İsada benim ile övünmeniz artsın. 27 Ancak yaşayışınız Mesihin inciline lâyık olsun, ta ki gelip sizi görsem de, ve gelmezsem de, hakkınızda olan şeyleri, bir ruhta sabit durduğunuzu, ve incil imanı için bir can ile cehdettiğinizi, ve karşı duranlardan hiç bir şeyde korkmadığınızı işiteyim; 28 bu, onlara helâk, fakat size kurtuluş alâmetidir, bu da Allahtandır; 29 çünkü Mesih uğrunda yalnız ona iman etmek değil, 30 fakat bende gördüğünüz ve şimdi bende işittiğiniz cehde malik olarak onun uğrunda elem çekmek de size ihsan olundu.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.