Yeni Ahit/Resullerin İşleri/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Yahudiyede olan resuller ile kardeşler Allah sözünü Milletlerin de kabul ettiklerini işittiler. 2 Petrus Yeruşalime çıkınca, sünnetli olanlar: 3 Sen sünnetsiz adamların yanına girdin, ve onlarla beraber yedin, diyerek kendisi ile çekiştiler. 4 Fakat Petrus söze başlayarak onlara sırası ile anlatıp dedi: 5 Ben Yafa şehrinde dua etmekte idim. Vecit halinde bir rüyet gördüm; büyük çarşafa benzer bir kap dört köşesinden asılı olarak gökten iniyordu, ve ta yanıma kadar geldi. 6 Onun üzerine gözlerimi dikince düşündüm, ve yerin dört ayaklılarını, vahşi hayvanları, sürünen hayvanları ve gökün kuşlarını gördüm. 7 Ve bana: Petrus, kalk; boğazla da ye, diyen bir ses işittim. 8 Fakat dedim: Hâşâ, ya Rab! Çünkü ağzıma bayağı ve murdar şey hiç girmemiştir. 9 Ve ses ikinci defa gökten cevap verdi: Allahın temizlediği şeyleri sen bayağı etme. 10 Ve üç defa bu vaki oldu, ve hepsi tekrar yukarı göke çekildi. 11 İşte, o anda Kayseriyeden bana gönderilen üç adam bulunduğumuz evin önünde durdular. 12 Ve Ruh bana hiç ayırt etmeyerek onlarla gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler, ve o adamın evine girdik; 13 o da meleği nasıl gördüğünü, ve evinde durup kendisine: Yafaya gönder, Petrus lâkaplı Simunu getirt; 14 sana sözler söyleyecektir; bütün evin ve sen onlarla kurtulacaksın, dediğini bize anlattı. 15 Ben de söylemeğe başlayınca, başlangıçta bize olduğu gibi, onlar üzerine de Ruhülkudüs indi. 16 Ve: Gerçi Yahya su ile vaftiz etti; fakat siz Ruhülkudüsle vaftiz edileceksiniz, diye Rabbin söylediği sözü hatırladım. 17 İmdi Rab İsa Mesihe iman ettiğimiz zaman, bize olduğu gibi, eğer onlara da aynı vergiyi Allah verdi ise, ben kim oluyordum ki, Allaha karşı durabileyim? 18 Onlar da bu şeyleri işitince sustular, ve Allaha hamdedip dediler: Öyle ise, Allah hayat için tövbeyi Milletlere de ihsan etti. 19 İmdi İstefanostan dolayı olan sıkıntı üzerine dağılmış olanlar, sözü Yahudilerden başka kimseye söylemeyerek Fenikeye, Kıbrısa ve Antakyaya kadar gittiler. 20 Fakat onlardan Kıbrıslı ve Kirineli olan bazıları Antakyaya geldikleri zaman, Rab İsayı müjdeleyerek Yunanlılara da söylediler. 21 Rabbin eli onlarla idi; ve bir çokları iman edip Rabbe döndüler. 22 Bunların haberi Yeruşalimde olan kilisenin kulağına erişti; ve Barnabası Antakyaya kadar gönderdiler; 23 vardığı zaman, Allahın inayetini görünce, sevindi, ve yürekten niyetle Rabbe yapışsınlar diye hepsini teşvik etti; 24 çünkü Ruhülkudüs ve imanla dolu iyi bir adamdı, ve çok halk Rabbe katıldı. 25 Ve kendisi Tarsusa Saulu aramağa gitti; 26 ve onu bulunca, Antakyaya getirdi. Ve vaki oldu ki, bütün bir yıl kilise ile bir arada toplandılar ve çok kimselere öğrettiler; ve şakirtlerin Hıristiyan diye çağırılması önce Antakyada oldu. 27 O günlerde Yeruşalimden Antakyaya bazı peygamberler indiler. 28 Bunlardan Agabus adlı biri kalkıp bütün dünya üzerinde büyük bir kıtlık olacağını Ruh vasıtası ile bildirdi; bu da Klavdiusun günlerinde oldu. 29 Şakirtler, her biri gücü yettiğine göre, Yahudiyede oturan kardeşlere yardım göndermeğe karar verdiler; 30 bunu da Barnabas ve Saul eli ile ihtiyarlara göndererek yaptılar.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.