Yeni Ahit/Yakub/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey kardeşlerim, bizim daha büyük hükme uğrayacağımızı bilerek çoğunuz muallim olmayın. 2 Çünkü hepimiz çok şeylerde sürçeriz. Eğer bir kimse kelâmda sürçmezse, o adam kâmil olup bütün bedenini de zaptedebilir. 3 Bize itaat etmeleri için atların ağızlarına gem vurmakla onların bütün bedenini de çeviriyoruz. 4 İşte, gemiler de o kadar büyük, ve sert yellerle sürüklendiği halde, dümencinin gönlü nereye isterse, çok küçük bir dümenle oraya çevrilir. 5 Böylece de dil küçük bir uzuvdur ve büyük şeylerle övünür. İşte, ne kadar az ateş, ne kadar çok odun tutuşturur! 6 Ve dil ateştir; dil azamızda bütün bedeni lekeleyen ve cehennemden alevlenerek tabiatın devranını alevlendiren fesat âlemidir. 7 Çünkü her çeşit vahşi hayvanlar ve kuşlar, haşarat ve denizdekiler, insanlar tarafından zaptolunur ve zaptolunmuştur; 8 fakat insanlardan kimse dili zaptetmeğe kadir değildir; durdurulmaz bir kötülüktür, öldürücü zehirle doludur. 9 Onunla Rabbi ve Babayı takdis ederiz, ve onunla Allahın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara lânet ederiz; 10 takdis ve lânet aynı ağızdan çıkıyorlar. Ey kardeşlerim, bunlar böyle olmamalıdır. 11 Acaba bir pınar, aynı gözden tatlı ve acı su çıkarır mı? 12 Ey kardeşlerim, incir ağacı zeytin, yahut asma incirler hasıl edebilir mi? Tuzlu su da tatlı su veremez. 13 Aranızda hikmetli ve anlayışlı olan kimdir? İyi yaşayışla kendi işlerini hikmet hilminde göstersin. 14 Fakat yüreğinizde acı haset ve fırkacılık varsa, övünmeyin ve hakikate karşı yalan söylemeyin. 15 Bu hikmet yukarıdan inen değil, fakat dünyevî, nefsanî, şeytani hikmettir. 16 Çünkü nerede haset ve fırkacılık varsa, orada karışıklık ve her kötü iş vardır. 17 Fakat yukarıdan olan hikmet evvelâ saftır, ondan sonra sulh edici, mülâyim, uysal, merhametle ve iyi semerelerle dolu, garazsız, riyasızdır. 18 Ve salâhın semeresi sulh ediciler için selâmetle ekilir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.