Yeni Ahit/Matta/6

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İhtiyaç Sahiplerine Yardım

1Doğruluk amellerinizi insanların gözü önünde onların görmesi için yapmayın. Eğer böyle yaparsanız, gökteki babanızdan hiçbir mükâfât alamazsınız. 2İhtiyaç sahiplerine bağışta bulunduğunuzda, münafıkların sinagoglarda ve sokaklarda diğer insanlar tarafından onurlandırılmak için yaptığı gibi, yaptığınız ameli boru öttürterek ilan etmeyin. Gerçekten size şunu söylüyorum, onlar yaptıklarının mükâfâtını tamamıyla elde ettiler. 3İhtiyaç sahiplerine bağışta bulunduğunuzda, sağ elinizin yaptığından sol elinizin haberi olmasın. 4Böylece, yaptığınız bağışlama gizli kalsın. Ancak bu şekilde, gizlilik içinde yapılanları gören Babanız sizi mükâfâtlandıracaktır.

Dua Etmek[1]

5Dua ettiğiniz zaman, diğerleri tarafından görülmek için sinagoglarda ayakta ve sokaklarda köşe başlarında dua etmeyi seven münafıklar gibi dua etmeyin. Gerçekten size şunu söylüyorum, onlar yaptıklarının mükâfâtını tamamıyla elde ettiler. 6Fakat siz dua ettiğinizde, odanıza girin, kapıyı örtün ve görünmez olan Babanıza dua edin. Ancak bu şekilde, gizlilik içinde yapılanları gören Babanız sizi mükâfâtlandıracaktır. 7Dua ettiğiniz vakit, putperestler gibi boş laflar gevelemeyin. Onlar, birçok söz söyledikleri zaman duyulacaklarını zannetmektedirler. 8Onlar gibi olmayın. Zira, Babanız, siz daha ondan istemeden sizin ne istediğinizi bilir. 9Bu yüzden, sizin duanız şöyle olmalıdır:

'Gökteki Babamız,
Adın kutsansın,

10

Egemenliğin gelsin,
Senin isteğin gerçekleşsin,
Yeryüzünde de gökyüzünde de.

11

Bize bugün ekmeğimizi temin et.

12

Bizim günahlarımızı bağışla,
Zira, biz de bize karşı günah işleyenleri affettik.

13

Günah tuzağına düşmemize izin verme,
Şeytani varlıktan bizi selamette eyle,
Zira, senindir,
Egemenlik, kudret ve ihtişam. Amin.'

14Sizin aleyhinize günah işleyenleri affederseniz, Göksel Babanız da sizi affeder. 15Fakat siz başkalarının size karşı işlemiş olduğu günahları affetmezseniz, Babanız da sizin günahlarınızı affetmeyecektir.

Oruç Tutmak

16Oruç tuttuğunuz vakit, münafıklar gibi asık suratlı davranmayın. Çünkü onlar, oruç tuttuklarını diğer insanlara göstermek için surat asarlar. Gerçekten size şunu söylüyorum, onlar yaptıklarının mükâfâtını tamamıyla elde ettiler. 17Oruç tuttuğunuzda, başınızı yağla meshedin ve yüzünüzü yıkayın. 18Böylece, oruç tutmakta oluşunuz, diğer insanlara karşı aleni olmayacaktır. Fakat, sadece, görünmez olan Babanıza aleni olacaktır ve gizlilik içinde yapılanları gören Babanız sizi mükâfâtlandıracaktır.

Gökteki Hazineler[2]

19Dünya üzerinde kendiniz için hazineler biriktirmeyin ve saklamayın. Güveler ve haşeratlar onları mahveder. Ayrıca, hırsızlar girip çalarlar. 20Fakat gökte kendiniz için hazineler biriktirin ve saklayın. Orada güveler ve haşeratlar onları mahvetmez. Ayrıca, hırsızlar da giremezler ve çalamazlar. 21Hazineniz neredeyse, kalbiniz de orada olacaktır. 22Gözler, bedenin kandilidir. Gözleriniz sağlıklıysa, bütün bedeniniz ışık dolu olacaktır. 23Fakat gözleriniz sağlıklı değilse, bütün bedeniniz karanlık olacaktır. Eğer içinizdeki ışık karanlık ise, bu ne kötü bir karanlıktır! 24Hiç kimse iki efendiye birden kulluk edemez. Ya birisini seversiniz ve ötekinden nefret edersiniz veya birisine kendinizi tamamen adarsınız ve diğerini küçümsersiniz. Aynı anda hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.

Endişeli Olmayın[3]

25Bu yüzden size şunu diyorum, ne yiyeceğinizi ne içeceğinizi ya da bedeninize ne giyeceğinizi dert edinerek hayatınız hakkında endişelenmeyi bırakın. Hayat yiyeceklerden, beden de elbiselerden daha değerli değil mi?! 26Havadaki kuşlara bir bakın, ne bir şey ekerler, ne de bir şey biçerler ne de ambarlarda bir şey depolarlar. Fakat Göksel Babanız onları rızıklandırmaktadır. Siz o kuşlardan daha değerli değil misiniz?! 27İçinizden kim endişe edip durarak ömrünü bir saat uzatabilir?! 28Elbise temin etmeyi neden dert ediniyorsunuz? Zemindeki çiçeklerin nasıl büyüdüklerine bir bakın. Ne çalışırlar ne de elbise için iplik eğirirler. 29Fakat size şunu söylüyorum, bütün ihtişamına rağmen Süleyman bile bu çiçekler gibi giyinmiş değildi. 30Eğer Tanrı, bugün var olan fakat yarın ateşe atılacak olan zemindeki otları bile böyle giydiriyorsa, sizi bundan daha çok giydirmez mi ey imanı az olanlar?! 31O hâlde, 'Ne yiyeceğiz?', 'Ne içeceğiz?' veya 'Ne giyineceğiz?' diye endişelenmeyi bırakın. 32Putperestler her vakit bütün bu nesnelerin peşindedirler. Fakat Göksel Babanız sizin bu nesnelere olan ihtiyacınızı bilmektedir. 33İlk önce bu nesnelerin değil, O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun peşinde olun, böyle yaparsanız bütün bu nesneler de size verilecektir. 34Öyleyse, yarın için endişelenmeyi bırakın. Yarının endişesi yarına kalsın. Her günün kendince bir sıkıntısı vardır.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Luka, 11:2-4
  2. Ayrıca bkz. Luka, 12:33-36; Luka, 12:13
  3. Ayrıca bkz. Luka, 12:22-31