Yeni Ahit/Matta/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Sakının, insanlara salâhınızı onların önünde gösteriş için yapmayın; yoksa göklerde olan Babanızın önünde karşılığınız olmaz. 2 İmdi, sen sadaka verdiğin zaman, ikiyüzlü adamların insanlardan hürmet görmek için, havralarda ve sokaklarda yaptıkları gibi, önünde boru öttürme. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar. 3 Fakat sadaka verdiğin zaman, sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin de, 4 sadakan gizlide olsun; gizlide gören Baban da sana ödeyecektir. 5 Dua ettiğiniz zaman da ikiyüzlüler gibi olmayın; çünkü insanlar kendilerini görsünler diye, havralarda ve köşe başlarında durup dua etmeği severler. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar. 6 Fakat sen dua ettiğin zaman, kendi iç odana gir, ve kapını kapayarak gizlide olan Babana dua et; gizlide gören Baban sana ödeyecektir. 7 Dua ederken putperestlerin ettiği gibi boş tekrarlar yapmayın; zira onlar sanarlar ki, çok söylemeleri ile işitilecekler. 8 Bundan dolayı, onlara benzemeyin; çünkü Babanız nelere ihtiyacınız olduğunu siz ondan dilemeden önce bilir. 9 İmdi siz şöyle dua edin:
Ey göklerde olan Babamız,
İsmin mukaddes olsun;
10 Melekûtun gelsin;
Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun;
11 Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver;
12 Ve bize borçlu olanlara bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı bize bağışla;
13 Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar;
Çünkü melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar senindir. Amin.
14 Çünkü insanlara suçlarını bağışlarsanız, semavî Babanız da size bağışlar. 15 Fakat siz insanlara suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. 16 Ve oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın; zira onlar oruç tuttuklarını insanlar görsünler diye, suratlarını asarlar. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar. 17 Fakat sen oruç tuttuğun zaman, başına yağ sür, ve yüzünü yıka; 18 ta ki, insanlara değil, gizlide olan Babana oruçlu görünesin; ve gizlide gören Baban sana ödeyecektir. 19 Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki, orada güve ve pas yiyip bozar; ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar. 20 Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki, orada ne güve ne de pas yiyip bozar, ve hırsızlar orada ne delerler, ne de çalarlar. 21 Çünkü hazinen nerede ise, yüreğin de orada olacaktır. 22 Bedenin ışığı gözdür; imdi, gözün saf olursa, bütün bedenin aydın olur. 23 Fakat gözün kötü olursa, bütün bedenin karanlık olur. İmdi, sendeki ışık karanlıksa, o karanlık ne büyüktür! 24 Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, yahut da birini tutar, ötekini hor görür. Siz Allaha ve mammona kulluk edemezsiniz. 25 Bunun için size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstün değil midir? 26 Gökün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne de ambarlara toplarlar; ve semavî Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? 27 Ve sizden kim kaygı çekmekle boyunun ölçüsüne bir arşın katabilir? 28 Ve niçin esvaptan ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüklerine iyi bakın; ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler; 29 size derim: Süleyman bile, bütün izzetinde bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. 30 Fakat bugün mevcut olup yarın fırına atılan kır otunu Allah böyle giydirirse, sizi daha çok giydirmez mi, ey az imanlılar? 31 İmdi: Ne yiyeceğiz? yahut: Ne içeceğiz? yahut: Ne giyeceğiz? diye kaygı çekmeyin. 32 Çünkü Milletler bütün bu şeyleri ararlar; çünkü semavî Babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir. 33 Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır. 34 Bundan dolayı, yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi güne yeter.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.