Yeni Ahit/2. Korintoslulara/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bunun için merhamete nail olduğumuza göre bu hizmetimiz varken yorulmayız; 2 fakat kurnazlık ile yürümeyerek, Allahın kelâmını tağşiş etmeyerek, ancak hakikatin izharı ile kendimizi Allahın huzurunda her insanın vicdanına tavsiye ederek, utancın gizli şeylerini reddettik. 3 Ve hattâ incilimiz örtülü ise, helâk olanlarda örtülüdür; 4 Allahın sureti olan Mesihin izzet incilinin nuru doğmasın diye, bu dünyanın ilâhı imansızların fikirlerini kendilerinde körletmiştir. 5 Çünkü kendimizi değil, fakat Mesih İsayı Rab olarak, kendimizi de İsa için sizin kullarınız diye vâzediyoruz. 6 Çünkü: "Karanlıktan nur parlayacak," diyen Allah, İsa Mesihin yüzünde Allahın izzeti bilgisinin nurunu vermek için bizim yüreklerimizde parladı. 7 Fakat bu hazineye toprak kaplar içinde malikiz, ta ki kuvvetin aşırı büyüklüğü bizden olmayıp Allaha ait olsun; 8 her şeyde sıkıştırılmışız, fakat darlıkta değiliz; şaşırmışız, fakat meyus değiliz; 9 kovalanıyoruz, fakat terkolunmuş değiliz; yere vurulmuşuz, fakat helâk olmuş değiliz; 10 İsanın hayatı da bedenimizde izhar olunsun diye, İsanın ölümünü daima bedenimizde taşıyoruz. 11 Çünkü bizim fani bedenimizde İsanın hayatı da izhar olunsun diye, biz yaşayanlar İsa için her zaman ölüme teslim olunuyoruz. 12 Şöyle ki ölüm bizde, fakat hayat sizde âmil oluyor. 13 Fakat: "İman ettim, onun için söyledim," diye yazılmış olduğuna göre, imanın aynı ruhuna malik olarak, 14 Rab İsayı kıyam ettiren, bizi de İsa ile kıyam ettireceğini, ve sizinle beraber arzedeceğini bilerek, biz de inanıyoruz, ve onun için söylüyoruz. 15 Çünkü hepsi sizin içindir; ta ki inayet bir çoklarının vasıtası ile çoğalarak Allahın izzeti için şükranı artırsın. 16 Bundan dolayı yorulmuyoruz; fakat her ne kadar haricî adamımız zeval buluyorsa da, derunî adamımız günden güne yenileniyor. 17 Çünkü görülen şeylere değil, görülmeyenlere bakarak bir an için olan sıkıntımızın hafifliği bizim için izzetin ebedî ağırlığını çok ve daha çok hasıl eder; 18 çünkü görülenler geçicidir, fakat görülmeyenler ebedîdir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.