Yeni Ahit/1. Korintoslulara/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Diğerine karşı davası olan sizden biri mukaddesler huzurunda değil, haksızlar huzurunda muhakeme olunmağa cesaret eder mi? 2 Yahut mukaddeslerin dünyaya hükmedeceklerini bilmez misiniz? Ve eğer dünya sizin tarafınızdan hükmolunursa, en küçük şeylere hükmetmeğe liyakatsiz misiniz? 3 Meleklere hükmedeceğimizi bilmez misiniz? Bu hayata ait şeyler nerede kalır? 4 İmdi eğer bu hayata ait şeylere hükmetmeniz lâzım gelirse, kilisede hiçe sayılan kimseleri hükmetmeğe oturtur musunuz? 5 Size utanç olsun diye söylüyorum. Böylece kardeşler arasında hükmetmeğe muktedir olacak bir hikmetli adam aranızda bulunamaz mı? 6 Fakat kardeş kardeşle muhakeme olunuyor, bu da imansızlar huzurunda! 7 Gerçek, zaten birbirinizle davalarınız olması sizin için tamamen bozgunluktur. Daha ziyade niçin haksızlık çekmiyorsunuz? Daha ziyade niçin mağdur olmuyorsunuz? 8 Fakat siz haksızlık ediyor ve gadrediyorsunuz, bunu da kardeşlere. 9 Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almayacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler, 10 ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır. 11 Ve bazılarınız böyle idiniz; fakat yıkandınız, fakat takdis olundunuz, fakat Rab İsa Mesihin isminde ve Allahımızın Ruhunda salih kılındınız. 12 Her şey bana caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey bana caizdir; fakat ben bir şeyin hâkimiyeti altına girmeyeceğim. 13 Yemekler karın için, ve karın yemekler içindir; fakat Allah onu da, onları da yok edecektir. Fakat beden zina için değil, ancak Rab içindir; Rab da beden içindir; 14 ve Allah hem Rabbi kıyam ettirdi, hem de bizi kendi kudreti ile kıyam ettirecektir. 15 Bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesihin azasıdır? İmdi Mesihin azasını kendisinden alıp fahişe azası yapayım mı? Hâşâ. 16 Yahut fahişeye yapışanın onunla bir vücut olduğunu bilmez misiniz? Çünkü: "İkisi bir vücut olacaklar," diyor. 17 Fakat Rabbe yapışan onunla bir ruh olur. 18 Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler. 19 Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? Ve kendi kendinizin değilsiniz; 20 Çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.