Yeni Ahit/2. Korintoslulara/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Keşke bir az akılsızlıkta bana tahammül etseniz; ve fakat bana tahammül ediyorsunuz. 2 Çünkü hakkınızda Allahın gayreti ile gayretliyim; çünkü sizi pak kız olarak tek bir ere, Mesihe, arzetmek üzre nişanladım. 3 Fakat yılan Havvayı kurnazlığı ile aldattığı gibi, belki sizin fikirleriniz de bozulup Mesihe olan sadelik ve temizlikten ayrılır diye korkuyorum. 4 Çünkü gelen adam vâzetmediğimiz başka bir İsayı vâzederse, yahut almadığınız başka bir ruhu, yahut kabul etmediğiniz başka bir incili alırsanız, iyi tahammül ediyorsunuz. 5 Çünkü hiç bir şeyde en faik resullerden eksiğim yoktur sanırım. 6 Fakat kelâmda avamdan isem de, ancak bilgide değilim; ve her suretle her şeyde bunu size gösterdik. 7 Yahut siz yükselesiniz diye, kendimi alçaltarak günah mı ettim? Çünkü Allahın incilini size meccanen müjdeledim. 8 Sizin hizmetiniz için, ücret alarak başka kiliseleri soydum; 9 ve aranızda hazır ve muhtaç iken, kimseye yük olmadım; çünkü kardeşler Makedonyadan geldikleri zaman, benim eksiklerimi tamamladılar; ve her şeyde kendimi size ağırlık olmaktan korudum, ve koruyacağım. 10 Mesihin hakikati bendedir; Ahaya iklimlerinde hiç kimse beni bu övünmeden susturmayacaktır. 11 Niçin? Sizi sevmediğimden mi? Allah bilir. 12 Fakat övündükleri şeyde bizim gibi bulunsunlar diye, fırsat arayanlardan fırsatı kesmek için, yapmakta olduğum şeyi de yapacağım. 13 Çünkü bu gibi adamlar sahte resuller, hileli işçiler, Mesihin resulleri suretine girenlerdir. 14 Ve şaşılacak şey değil, çünkü Şeytan kendisi nur meleğinin suretine girer. 15 İmdi onun hizmetçileri de salâh hizmetçileri suretine girerlerse, büyük bir şey değildir; onların sonu işlerine göre olacaktır. 16 Tekrar diyorum: Kimse beni akılsız sanmasın; fakat eğer sanıyorsanız, beni akılsız olarak da kabul edin ki ben de bir az övüneyim. 17 Söylediğimi Rabbe göre değil, ancak akılsızlıkta imiş gibi bu övünme itimadı ile söylüyorum. 18 Mademki bir çokları bedene göre övünüyorlar, ben de övüneceğim. 19 Çünkü siz akıllılar olup akılsızlara hazzederek tahammül edersiniz. 20 Çünkü eğer bir kimse sizi esir ederse, eğer bir kimse sizi yerse, eğer bir kimse sizi kaparsa, eğer bir kimse size kibir ederse, eğer bir kimse sizi tokatlarsa, tahammül edersiniz. 21 İtibarsızlık yolunda söylüyorum; sanki biz zayıf olmuştuk. Fakat birinin cesaret ettiği şeyde (akılsızlıkla söylüyorum), ben de cesaret ediyorum. 22 İbranî midirler? Ben de. İsrailî midirler? Ben de. İbrahim zürriyeti midirler? Ben de. 23 Mesihin hizmetçileri midirler? (Aklı yok gibi söylüyorum) ben daha fazla; emeklerde daha ziyade, hapislerde daha ziyade, dayaklarda ölçüden aşırı, ölümlerde çok defa. 24 Yahudiler tarafından beş defa kırktan bir eksik dayak yedim. 25 Üç defa değnekle dövüldüm; bir defa taşlandım; üç defa deniz kazası geçirdim; bir gece bir gündüzü enginde geçirdim; 26 yolculuklarda çok defa, ırmaklar tehlikelerinde, haydutlar tehlikelerinde, benim soyumdan olanlardan tehlikelerde, Milletlerden tehlikelerde, şehirde tehlikelerde, çölde tehlikelerde, denizde tehlikelerde, sahte kardeşler arasında tehlikelerde; 27 emek ve zahmette, çok defa uykusuzlukta, açlık ve susuzlukta, çok defa oruçlarda, soğukta ve çıplaklıkta kaldım. 28 Hariçten olan şeylerden başka, her gün beni ezen bütün kiliselerin kaygısıdır. 29 Kim zayıf olur da ben zayıf olmam? Kim sürçtürülür de ben yanmam? 30 Eğer övünmek lâzımsa, zayıflığıma ait şeylerle övüneceğim. 31 Ebediyen mübarek olan Rab İsanın Allahı ve Babası bilir ki, yalan söylemiyorum. 32 Şamda kıral Aretasın valisi beni tutmak için Şamlıların şehrini muhafaza altına almıştı; 33 ve surun içinden, pencereden, küfe ile sarkıtıldım, ve onun elinden kaçtım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.