Yeni Ahit/2. Timoteosa/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi sen, ey oğlum, Mesih İsada olan inayette kuvvetlen. 2 Ve çok şahitler arasında benden işitmiş olduğun şeyleri, başkalara da öğretmeğe kifayeti olacak sadık adamlara emanet et. 3 Mesih İsanın iyi askeri gibi benimle beraber güçlük çek. 4 Askerlik eden bir kimse kendisini askerliğe yazanı hoşnut etmek için bu hayatın işlerine karışmaz. 5 Hem de bir kimse spor müsabakasına girerse, usule göre müsabaka etmedikçe, başına çelenk konmaz. 6 Emek veren çiftçinin önce semerelerden hissedar olması lâzımdır. 7 Dediğime dikkat et; çünkü Rab bütün şeylerde sana anlayış verecektir. 8 İncilime göre Davud zürriyetinden olup ölülerden kıyam etmiş olan İsa Mesihi hatırla; 9 bir mücrim gibi bağlanıncaya kadar o incil yolunda güçlük çekiyorum; fakat Allahın sözü bağlı değildir. 10 Bundan dolayı seçilmiş olanlar için her şeye tahammül ediyorum, ta ki, onlar da İsa Mesihte olan kurtuluşa ebedî izzetle erişsinler. 11 Şu söz sadıktır: Eğer onunla beraber öldükse, onunla beraber de yaşayacağız; 12 eğer tahammül edersek, onunla beraber de saltanat süreceğiz; eğer onu inkâr edersek, o da bizi inkâr edecektir; 13 eğer sadakatsizlik edersek, o sadık kalır; çünkü kendi kendini inkâr edemez. 14 İşitenlerin yıkılmasını mucip olup hiç menfaati olmayan kelime kavgaları yapmamağı Allahın huzurunda tenbih ederek bu şeyleri onlara hatırlat. 15 Hakikat sözünü doğrulukla kullanarak, kendini Allaha makbul ve utanılmaz bir işçi olarak takdim etmeğe gayret et. 16 Fakat murdar boş sözlerden sakın; çünkü onlar takvasızlıkta daha ileri gideceklerdir, 17 ve onların sözü kangren gibi kemirecektir; İmeneos ve Filitos onlardan olup 18 zaten kıyamet olmuştur, diyerek hakikat hakkında saptılar, ve bazılarının imanını altüst ediyorlar. 19 Fakat Allahın sağlam temeli şu mühre malik olarak duruyor: "Rab kendinin olanları bilir," ve: "Rabbin ismini tesmiye eden her adam haksızlıktan ayrılsın." 20 Ve büyük bir evde yalnız altından ve gümüşten kaplar değil, fakat ağaçtan ve topraktan da kaplar vardır, ve bazısı şerefli ve bazısı şerefsiz iş içindir. 21 İmdi eğer bir kimse bu şeylerden kendini temizlerse, takdis olunmuş, efendinin kullanmasına münasip, her iyi işe hazırlanmış şerefli iş için bir kap olacaktır. 22 Fakat gençlik arzularından kaç, ve temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca koş. 23 Fakat kavgalar doğurduğunu bilerek akılsızca ve cahilce mubahaseleri reddet. 24 Ve Rabbin kuluna kavga lâzım değildir; fakat herkese karşı mülâyim, öğretmeğe hazır, tahammül eden, 25 karşı duranları hilimle ıslâh edici olmalıdır; belki hakikat bilgisi için Allah onlara tövbe ihsan eder, 26 ve İblis tarafından esir edilmiş olarak, kendi tuzağından onun iradesi için ayılırlar.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.