Yeni Ahit/Romalılara/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi diyorum: Allah kendi kavmini reddetti mi? Hâşâ. Çünkü ben de İbrahim neslinden, Benyamin sıptından bir İsrailîyim. 2 Allah evvelden bildiği kendi kavmini reddetmedi. Yahut İlya fıkrasında kitap ne diyor, İsraile karşı Allaha nasıl şikâyet ediyor, bilmez misiniz? 3 "Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler, senin mezbahlarını yıktılar; ve ben yalnız bırakıldım, ve benim canımı arıyorlar." 4 Fakat Allahın ona cevabı ne diyor? "Baala diz çökmemiş yedi bin adamı kendime alıkoydum." 5 İmdi şimdiki vakitte dahi inayet intihabına göre böylece bir bakiye vardır. 6 Fakat eğer inayetle ise, artık işlerden değildir; yoksa inayet artık inayet olmaz. 7 İmdi ne? İsrail aradığına nail olmadı; fakat intihap olunanlar nail oldular, ve diğerleri sertleştiler; 8 nitekim yazılmıştır: "Allah bugünkü güne kadar onlara uyuşukluk ruhu, görmemek için gözler ve işitmemek için kulaklar verdi." 9 Ve Davud diyor:
"Onların sofrası kendileri için kement ve tuzak
Ve tökez ve ceza olsun;
10 Görmemek için onların gözleri kararsın,
Ve daima onların belini bük."
11 İmdi diyorum: Acaba düşsünler diye mi sürçtüler? Hâşâ; fakat kendilerini gayretlendirmek için onların suçu ile Milletlere kurtuluş geldi. 12 Ve eğer onların suçu dünyanın zenginliği, ve onların bozgunluğu Milletlerin zenginliği oldu ise, onların tamamlığı ne kadar ziyade zenginlik olur? 13 Fakat size, Milletlere, söylüyorum. İmdi mademki ben Milletlerin resulüyüm, hizmetimi taziz ederim; 14 belki bir yolla soyumdan olanları gayretlendiririm ve onlardan bazılarını kurtarırım. 15 Çünkü onların reddolunması dünyanın barışması oldu ise, kabul olunmaları, eğer ölülerden hayat değilse, nedir? 16 Ve eğer turfanda mukaddes ise, hamur da; ve eğer kök mukaddes ise, dallar da mukaddestir. 17 Fakat eğer dalların bazıları kesildiler, ve sen, yabani zeytin ağacı olarak onlara aşılandın ve zeytin ağacının semizliğinin köküne hissedar oldunsa, dallara karşı övünme. 18 Fakat eğer övünüyorsan, sen kökü değil, ancak kök seni taşıyor. 19 İmdi: Ben aşılanayım diye dallar kesildiler, diyeceksin. 20 Peki; imansızlıktan dolayı kesildiler, ve sen imanla duruyorsun. Yüksek fikirli olma, ancak kork; 21 çünkü eğer Allah tabiî dalları esirgemedi ise, seni de esirgemeyecektir. 22 İmdi Allahın iyiliğine ve sertliğine bak; düşenler üzerine sertlik, fakat senin üzerine, Allahın iyiliği — eğer onun iyiliğinde durursan, — yoksa sen de kesilirsin. 23 Ve eğer onlar da imansızlıkta devam etmezlerse, aşılanacaklardır; çünkü Allah onları tekrar aşılamağa kadirdir. 24 Çünkü eğer sen tabiatında yabani olan zeytin ağacından kesilip tabiatına muhalif olarak iyi zeytin ağacına aşılandınsa, onlar ki, tabiî dallardır, kendilerinin zeytin ağacına ne kadar ziyade aşılanacaklardır! 25 Çünkü, ey kardeşler, kendi kendinize ukalâ olmayasınız diye, Milletlerin tamamı dahil oluncaya kadar kısmen İsraile sertleşme olduğu sırrının size meçhul kalmasını istemem; 26 ve böylece bütün İsrail kurtulacaktır; nitekim yazılmıştır:
"Siondan Kurtarıcı gelecek;
Fıskı Yakubdan döndürecektir;
27 Ve onların günahlarını kaldıracağım zaman,
Onlara benden ahit budur."
28 Gerçi incile göre sizin için düşmanlardır; fakat intihaba göre atalar için sevgililerdir. 29 Çünkü Allahın mevhibeleri ve daveti nedametsizdir. 30 Çünkü siz bir vakitler nasıl Allaha itaatsiz olup fakat şimdi onların itaatsizliği ile merhamete nail olduğunuz gibi, 31 aynı surette şimdi bunlar da itaatsiz oldular, ta ki, size gösterilmiş olan merhamet ile onlar da şimdi merhamete nail olsunlar. 32 Çünkü Allah hepsine merhamet etsin diye, hepsini itaatsizlik içine kapadı. 33 Ey Allahın zenginlik ve hikmet ve bilgisinin derinliği! Ne derece onun hükümlerine akıl ermez, ve yolları keşfolunmaz! 34 Çünkü Rabbin fikrini kim bildi? Yahut kim onun öğütçüsü oldu? 35 Yahut kim ona önce verdi ki, kendisine yine karşılığı verilsin? 36 Çünkü bütün şeyler ondan, ve onun vasıtası ile, ve onun içindir. İzzet ebediyen ona olsun. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.