Yeni Ahit/2. Selâniklilere/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi, ey kardeşler, Rabbimiz İsa Mesihin gelişi ve birlikte kendisine toplanmamız hakkında, gerek ruhla, gerek sözle, 2 gerek bizden imiş gibi mektupla, Rabbin günü hemen hazırmış gibi fikirde çabuk sarsılmamanızı ve şaşırmamanızı sizden rica ederiz. 3 Hiç bir suretle kimse sizi aldatmasın; 4 çünkü önce irtidat gelmedikçe, ve Allah denilen, yahut ibadet edilen her şeye karşı duran, ve Allahın mabedinde oturup kendisinin Allah olduğunu göstermek sureti ile kendisini yükselten fesat adamı, helâk oğlu, izhar olunmadıkça, o gün gelmez. 5 Daha yanınızda iken bu şeyleri size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? 6 Kendi vaktinde izhar olunması için, şimdi mani olan şeyi bilirsiniz. 7 Çünkü zaten fesat sırrı işliyor; ancak ortadan kaldırılıncaya kadar mani olan var. 8 Ve Rab İsanın ağzının soluğu ile öldüreceği ve kendi gelişinin izharı ile iptal edeceği fasit o zaman izhar olunacaktır ki, 9 onun gelişi bütün kudretle ve alâmetlerle ve yalan hârikalarla, ve helâk olanlar için haksızlığın her hilesi ile Şeytanın işlemesine göredir; 10 çünkü onlar kendilerinin kurtulması için hakikat sevgisini kabul etmediler. 11 Ve bundan dolayı yalana iman etmeleri için Allah onlara dalâlet işlemesini gönderiyor; 12 ta ki hakikate iman etmemiş, fakat haksızlığa rıza göstermiş olanların hepsine hükmolunsun. 13 Fakat, ey Rab tarafından sevilen kardeşler, biz sizin için daima Allaha şükretmeğe borçluyuz; çünkü Allah, Ruhun takdisinde ve hakikata olan imanda kurtuluş için sizi başlangıçtan seçti; 14 bizim incilimiz vasıtası ile sizi buna çağırdı; ta ki Rabbimiz İsa Mesihin izzetine nail olasınız. 15 İmdi öyle ise, ey kardeşler, sabit durun, ve gerek sözle, gerek mektubumuzla öğretildiğiniz talimatı tutun. 16 Ve Rabbimiz İsa Mesih kendisi ve bizi sevmiş olan ve inayetle ebedî teselli ve iyi ümit vermiş olan Babamız Allah 17 yüreklerinizi teselli etsin, ve sizi her iyi iş ve sözde pekiştirsin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.