Yeni Ahit/Matta/8

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İsa, Bir Cüzzam Hastasını Şifaya Kavuşturuyor[1]

1İsa, dağın yamacından indiğinde, büyük kalabalıklar onun peşinden gitti. 2Cüzzamlı birisi onun yanına geldi ve önünde diz çöktü ve şöyle dedi: "Rab! Eğer istersen, beni arındırabilirsin." 3İsa, elini uzattı ve adama dokundu ve şöyle dedi: "İstiyorum, arınmış ol!". Adam derhal cüzzamından kurtuluverdi. 4İsa, bunun ardından adama şöyle dedi: "Bu konuyu kimseye anlatma. Fakat git, kendini hahama arzet, cüzzamdan kurtulduğun için, Musa'nın emrettiği adaktan sun."

Yüzbaşının İmanı[2]

5İsa, Kefernahum'a girince, bir yüzbaşı onun yanına gelip yardım isteğinde bulundu. 6Şöyle dedi: "Rab! Hizmetkârım evde felçli olarak yatıyor, çok acı çekiyor." 7İsa ona şöyle dedi: "Gelip onu iyileştireyim mi?" 8Yüzbaşı ise şöyle karşılık verdi: "Rab! Evime gelip çatımın altında bulunmanı hak etmiyorum. Sen sadece ilgili sözü söyle ve hizmetkârım iyileşecektir. 9Ben de yetki sahibi bir tür insanım, emrimde askerler var. Onlardan birisine 'Git' derim ve gider, diğer birine 'Gel' derim ve gelir; hizmetkârıma 'Şunu yap' derim ve onu yapar." 10İsa bunları duyunca, oldukça etkilendi ve kendisinin peşinden gelenlere "Gerçekten size şunu söylüyorum, bütün İsrail yurdunda ben bunun gibi iman görmedim". 11"Size şunu söylüyorum, doğudan ve batıdan pek çokları gelecekler ve göksel krallık zamanında İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un ziyafetinde yerlerini alacaklar. 12Fakat egemenliğin halkı ise dışarı, karanlığa atılacaklar. Orada, ağlamalar ve diş gıcırtıları olacak." 13Bunun ardından, İsa, yüzbaşıya şöyle dedi: "Haydi git! Aynen inandığın gibi gerçekleşmiş olsun." O anda, yüzbaşının hizmetkârı iyileştirildi.

İsa, Pek Çok Kişiyi Şifaya Kavuşturuyor[3]

14İsa, Petrus'un evine girdiğinde, Petrus'un kayınvâlidesinin yattığını ve çok ateşli olduğunu gördü. 15İsa, kadının eline dokundu ve kadının ateşi geçti. Bunun ardından o ayağa kalkıp, bir isteği olursa diye İsa'nın başında beklemeye başladı. 16Akşam bastırdığında, cin uğrağına maruz kalmış birçok kişiyi İsa'ya getirdiler. Bir sözle cinleri kovdu ve bütün hastaları şifaya kavuşturdu. 17Bunlar, Yeşaya Peygamber aracılığıyla bildirilen şu haberin gerçekleşmesi için yaşandı:

Zayıflıklarımızı, sakatlıklarımızı kaldırdı,
Hastalıklarımızı dışarı taşıdı[4]
İsa'yı Takip Etmenin Gerekliliği[5]

18İsa, etrafındaki kalabalığı gördüğünde, gölün karşı tarafına geçilmesini emretti. 19Dinî hukuk bilgini olan birisi İsa'nın yanına geldi ve ona şöyle dedi: "Öğretmenim, nereye gidersen seni takip edeceğim." 20İsa şöyle karşılık verdi: "Tilkilerin ini var. Kuşların yuvaları var. Fakat, İnsanoğlu'nun başını sokacak bir mekanı yok." 21Bir havari, İsa'ya şöyle dedi: "Rab, önce bana müsaade et de gidip babamı gömeyim." 22İsa, ona, "Beni takip et" dedi, "bırak da ölü insanlar kendi ölülerini gömsün."

İsa'nın Fırtınayı Dindirmesi[6]

23İsa, kayığa bindi ve peşinden havarileri de onu takip etti. 24Aniden, gölde şiddetli bir fırtına meydana geldi. Dalgalar kayığı aşıyorlardı. İsa ise uyuyordu. 25Havariler gidip onu uyandırdılar ve şöyle dediler: "Rab, bizi kurtar! Boğulacağız!". 26İsa şöyle dedi: "Ey az imanlılar! Neden bu kadar korkmuş durumdasınız?" Bunun ardından ayağa kalktı ve rüzgarları ve dalgaları azarladı. Her yer sâkin oluverdi. 27Adamlar şaşkınlık içerisindeydi. Birbirlerine şöyle sordular: "Bu ne tür bir insan böyle? Rüzgarlar ve dalgalar bile ona itaat ediyor."

İsa, Cin Uğrağına Maruz Kalmış
İki Adamı Şifaya Kavuşturuyor
[7]

28İsa, gölün diğer tarafında Gadaralıların bölgesine vardığında, kaya mezarlardan çıkmış iki cine tutulmuş adam onun karşısına çıktılar. O kadar vahşi durumdaydılar ki kimse onların olduğu taraftan geçemiyordu. 29"Bizden ne istiyorsun, ey Tanrı'nın Oğlu?" diyerek bağırdılar, "Vakti gelmemişken bize işkence etmek için mi buraya geldin?" 30Onlardan biraz ileride büyük bir domuz sürüsü otlanmaktaydı. 31Cinler İsa'ya şöyle yalvardılar: "Eğer bizi kovacaksan, bizi domuz sürüsünün bedenlerine yolla." 32İsa onlara şöyle dedi: "Gidin!" Böylece cinler adamlardan çıktılar ve domuzların bedenlerine girdiler. Bunun üzerine bütün sürü sarp yamaçtan aşağı doğru koşturdu ve gölün sularında boğuldular. 33Domuzları güdenler kaçtılar, kasabaya gittiler ve cine tutulmuş adamların başına gelenler de dahil olmak üzere, kasabadakilere yaşananları anlattılar. 34Bunun ardından bütün kasaba halkı, İsa ile görüşmek için kasabanın dışına çıktılar. Onu gördüklerinde, ondan bölgelerini terketmesi ricasında bulundular.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 1:40-45; Luka, 5:12-16
  2. Ayrıca bkz. Luka, 7:1-10
  3. Ayrıca bkz. Markos, 1:29-34; Luka, 4:38-41
  4. Yeşaya, 53:4
  5. Ayrıca bkz. Luka, 9:57-62
  6. Ayrıca bkz. Markos, 4:35-41; Luka, 8:22-25
  7. Ayrıca bkz. Markos, 5:1-20; Luka, 8:26-39