Yeni Ahit/Koloselilere/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey efendiler, sizin de gökte bir Efendiniz olduğunu bilerek kullarınıza hak ve müsavi olanı eda edin. 2 Şükran ile duada uyanık durarak ona devam edin; 3 aynı zamanda bizim için de dua edin, ta ki uğrunda bağlanmış olduğum Mesih sırrını söylemek için, 4 Allah bize kelâmın kapısını açsın, ve bana söylemek lâzım olduğu gibi onu izhar edeyim. 5 Fırsatı satın alarak, dışarda olanlara karşı hikmetle yürüyün. 6 Her adama nasıl cevap vermek lâzımdır bilesiniz diye, sözünüz tuzla terbiye edilmiş olarak daima lûtufla olsun. 7 Rabde hizmet arkadaşım ve sadık hizmetçi ve sevgili kardeş Tihikos, bana ait olan bütün şeyleri size bildirecektir; 8 bize ait olan şeyleri bilesiniz, ve o yüreklerinizi teselli etsin diye, işte, bunun için kendisini, 9 sizden olan sadık ve sevgili kardeş Onisimos ile beraber gönderdim. Burada olan bütün şeyleri size bildireceklerdir. 10 Hapishane arkadaşım Aristarhos ve Barnabasın yeğeni Markos (bunun hakkında emirler aldınız, eğer yanınıza gelirse, kendisini kabul edin), ve Yustus denilen Yeşu size selâm ederler; 11 bunlar sünnetlilikten olanlardır; Allahın melekûtu için yalnız bunlar iş arkadaşlarımdırlar, ve onlar bana teselli oldular. 12 Allahın her muradında kâmil ve tamamen kani olarak durasınız diye, sizden olan, Mesih İsanın kulu Epafras, dualarında sizin için daima cehdetmekte olup size selâm eder. 13 Çünkü onun hakkında şehadet ederim ki Laodikyada olanlar için ve İerapoliste olanlar için ve sizin için büyük özleyişi vardır. 14 Sevgili hekim Luka, ve Dimas size selâm ederler. 15 Laodikyada olan kardeşlere, ve Nimfasa, ve onların evindeki kiliseye selâm edin. 16 Ve bu mektup aranızda okunduktan sonra, öyle yapın ki Laodikyalıların kilisesinde de okunsun, ve Laodikyadan olan mektubu siz de okuyasınız. 17 Ve Arhipposa: Rabde aldığın hizmeti tamamlamak için ona dikkat et, diye söyleyin. 18 Ben Pavlus, elimle selâm. Benim bağlarımı hatırlayın. İnayet sizinle olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.