Yeni Ahit/Romalılara/7

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Yahut bilmez misiniz ki, ey kardeşler (çünkü kanunu bilenlere söylüyorum), kanun adama yaşadığı müddetçe hâkimdir? 2 Çünkü kocalı kadın kocası sağ oldukça kanun ile ona bağlıdır; fakat kocası ölürse, koca kanunundan azat olur. 3 İmdi öyle ise, kocası sağ oldukça başka bir kocaya varırsa, ona zaniye denir; fakat kocası ölürse, kanundan azat olur, şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zaniye değildir. 4 Bundan dolayı, kardeşlerim, biz Allaha semere getirelim diye, bir başkasına, yani ölülerden kıyam edene varmak üzre Mesihin bedeni vasıtası ile şeriate öldünüz. 5 Zira biz cismaniyette iken, şeriat vasıtası ile olan günah ihtirasları, ölüme semere getirmek için azamızda işliyordu. 6 Fakat şimdi tutulmuş olduğumuz şeye ölmüş olarak şeriatten azat olduk; ta ki, biz harf eskiliğinde değil, ruh yeniliğinde kulluk edelim. 7 İmdi ne diyelim? Şeriat günah mıdır? Hâşâ. Fakat şeriat vasıta olmasaydı, günahı bilmemiş olurdum; çünkü eğer şeriat: "Tamah etmeyeceksin," dememiş olsaydı, ben tamahı bilmezdim; 8 fakat günah fırsat bularak emir vasıtası ile bende her türlü tamahı hasıl etti; çünkü şeriat yok iken, günah ölüdür. 9 Ve bir vakitler şeriat yok iken, ben diri idim; fakat emir gelince, günah dirildi, ve ben öldüm; 10 ve hayat için olan emir bana ölüm için oldu. 11 Zira günah, emir vasıtası ile fırsat bularak bana hile etti, ve onun vasıtası ile beni öldürdü. 12 Şöyle ki, şeriat mukaddestir, ve emir mukaddes ve doğru ve iyidir. 13 İmdi iyi olan şey bana ölüm mü oldu? Hâşâ. Fakat ta ki, günah iyi şey vasıtası ile bana ölüm hasıl ederek günah görünsün, ta ki, günah emir vasıtası ile aşırı derecede günahkâr olsun. 14 Zira biliriz ki, şeriat ruhanîdir; fakat ben cismanîyim, günah altında satılmışım. 15 Çünkü ettiğimi bilmiyorum, istediğim şeyi işlemiyorum, fakat nefret ettiğim şeyi yapıyorum. 16 Fakat eğer istemediğim şeyi yaparsam, şeriat iyidir, diye tasdik ederim. 17 O halde artık ben değil, fakat bende duran günah onu işliyor. 18 Zira bilirim ki, bende, yani, nefsimde iyi şey durmaz; zira bende istemek hazırdır, fakat iyi olanı işlemek yoktur. 19 Çünkü istediğim iyi şeyi yapmıyorum; fakat istemediğim kötü şeyi işliyorum. 20 Fakat eğer istemediğim şeyi yapıyorsam, artık ben değil, fakat bende duran günah onu işliyor. 21 Öyle ise, ben şu kanunu bulurum; iyilik yapmak isterken, benim için kötülük hazırdır. 22 Çünkü Allahın şeriatinden derunî adama göre hoşlanıyorum; 23 fakat ben azamda başka bir kanun görüyorum ki, fikrimin kanunu ile muharebe ediyor, ve azamda olan günah kanununa beni esir ediyor. 24 Ne zavallı adamım! Bu ölüm bedeninden beni kim kurtaracak? 25 Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile Allaha şükür! İmdi öyle ise, ben kendim gerçekten fikirle Allahın şeriatine, fakat bedenle günah kanununa kulluk ediyorum.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.