İçeriğe atla

Yeni Ahit/Koloselilere/3

Vikikaynak, özgür kütüphane

1 İmdi eğer Mesih ile kıyam ettinizse, yukarıda olan şeyleri arayın; orada Mesih Allahın sağında oturmuştur. 2 Yeryüzünde olan şeyleri değil, yukarıda olan şeyleri düşünün. 3 Çünkü öldünüz, ve hayatınız Mesih ile beraber Allahta saklıdır. 4 Hayatımız olan Mesih, ne zaman izhar olunursa, o zaman siz de onunla beraber izzette izhar olunacaksınız. 5 İmdi yeryüzündeki azanızı, zinayı, pisliği, ihtirası, kötü arzuyu ve putperestlik olan tamakârlığı öldürün; 6 bunlardan dolayı Allahın gazabı itaatsizlik oğullarının üzerine geliyor; 7 bunlarda yaşadığınız zaman, siz de bir vakitler onlarda yürüdünüz; 8 fakat şimdi siz de gazabı, hiddeti, fenalığı, iftirayı, ağzınızdan edepsizce sözleri, hepsini bertaraf edin; 9 eski adamı, işleri ile beraber, üzerinizden atmış, 10 ve kendini yaratanın suretine göre bilgi için tazelenen yeni adamı giyinmiş olduğunuzdan, birbirinize yalan söylemeyin; 11 orada Yunanlı ve Yahudi, sünnetlilik ve sünnetsizlik, barbar, İskit, kul, azatlı yoktur; fakat Mesih her şeydir ve her şeydedir. 12 İmdi birbirinize karşı sabrederek, ve eğer birinin başkasına karşı bir şikâyeti varsa, Rabbin size bağışladığı gibi böylece siz de biri öbürüne bağışlayarak, 13 Allahın mukaddes ve sevgili seçilmiş olanları gibi, merhamet yüreğini, iyiliği, alçak gönüllülüğü, hilmi, tahammülü, 14 ve bunların hepsinin üzerine, kemalin bağı olan sevgiyi giyinin. 15 Mesihin selâmeti yüreklerinizde hakem olsun; buna da bir bedende davet edildiniz; ve şükrediciler olun. 16 Birbirinize mezmurlarla, ilâhilerle, ruhanî nağmelerle talim ve nasihat ederek, yüreklerinizde Allaha lûtufla terennüm ederek, Mesihin kelâmı sizde zenginlikle, bütün hikmetle dursun. 17 Ve sözde, yahut işte, her ne yaparsanız, hepsini Rab İsanın ismi ile ve onun vasıtası ile Baba Allaha şükrederek yapın. 18 Ey kadınlar, Rabde lâyık olduğu üzre, kocalarınıza tâbi olun. 19 Ey erkekler, karılarınızı sevin, ve onlara karşı acı muamele etmeyin. 20 Ey çocuklar, her şeyde ana babalarınıza itaat edin, çünkü bu Rabde makbuldür. 21 Ey babalar, cesaretten düşmesinler diye, çocuklarınızı incitmeyin. 22 Ey kullar, her şeyde bedene göre olan efendilerinize, göze görünür hizmetle, insanı hoşnut edenler gibi değil, fakat yürek sadeliği ile, Rabden korkarak itaat edin; 23 Rabden miras mükâfatını alacağınızı bilerek, 24 her ne yaparsanız, insanlara değil, Rabbe yapar gibi candan işleyin; Rab Mesihe kulluk ediyorsunuz. 25 Çünkü haksızlık eden ettiği haksızlığı alacaktır; ve şahsa itibar yoktur.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.