Yeni Ahit/Titusa/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Fakat sen sağlam talime uygun olan şeyleri söyle; 2 yaşlı adamlar mutedil, vekarlı, temkinli, imanda, sevgide, sabırda sağlam olsunlar; 3 aynı suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar; 4 ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven, 5 temkinli, iffetli, evde işleyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler; 6 aynı suretle genç adamları temkinli olmağa teşvik et. 7 Muhalif olan kimse, hakkımızda söyleyecek fena bir şeyi olmayarak utansın diye, senin taliminde hulûs, ve vekar, 8 ve mahkûm edilemez sağlam sözle her şeyde kendini iyi işlerde örnek göster. 9 Kulları kendi efendilerine tâbi olmağa, karşı koymayarak, 10 çalmayarak, fakat tam ve iyi sadakat göstererek, her şeyde makbul olmağa teşvik et, ta ki, her şeyde Kurtarıcımız Allahın talimini süslesinler. 11 Çünkü Allahın inayeti bütün adamlara kurtuluş getirerek izhar olundu; 12 bize öğretiyor ki, fıskı ve dünya arzularını inkâr edip 13 büyük Allahın ve Kurtarıcımız Mesih İsanın izzetinin mübarek ümidini ve zuhurunu bekleyerek, şimdiki dünyada temkin ve salâh ve takva üzre yaşayalım; 14 o kendini bizim uğrumuza teslim etti, ta ki, bizi her fesattan kurtarsın, ve iyi işlere gayretli has kavmı kendisi için temizlesin. 15 Bu şeyleri bütün salâhiyetle söyle ve teşvik ve ilzam eyle. Hiç kimse seni hor görmesin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.