Yeni Ahit/Matta/15

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Anne ve Babaya Hürmet[1]

1Kudüs'ten bazı dinî hukuk öğretmenleri ve Ferisiler gelip İsa'ya sordular, 2"Neden senin havarilerin, yaşlıların geleneklerini bozuyorlar? Yemek yemeden önce ellerini yıkamıyorlar." 3İsa şöyle karşılık verdi, "Peki siz neden geleneklerinizi takip etmek uğruna Tanrı'nın emrine karşı geliyorsunuz? 4Zira Tanrı şöyle demiştir, 'Annene ve babana hürmette bulun'[2] ve 'Annesine ya da babasına lanet eden herkes ölümle infaz edilmelidir.'[3] 5Fakat siz şöyle diyorsunuz, 'Kim annesine veya babasına vakfedeceği yardımın Tanrı'ya adanmış olduğunu beyan ederse, 6artık onunla annesine veya babasına hürmet göstermek zorunda değildir' diyorsunuz. Böylece geleneğiniz uğruna Tanrı'nın sözünü ilga etmiş oluyorsunuz. 7Sizi münafıklar! Yeşaya sizin hakkınızda şöyle peygamberlik haberinde bulunurken haklıydı, 8

Bu insanlar bana dudaklarıyla hürmet gösterirler,
Fakat kalpleri benden uzaktadır.

9

Boşuna bana ibadet ediyorlar,
Öğretileri, insan kurallarından ibarettir."[4]
Ne Kirletir?

10İsa, kalabalığı yanına çağırdı ve onlara şöyle dedi, "Dinleyin ve anlayın, 11İnsanı ağzından girenler kirletmez, fakat onu kirleten, ağzından çıkanlardır. 12Daha sonra havariler gelip ona şöyle dediler, "Biliyor musun, Ferisiler bunu duyduklarında bunu yadırgadılar?" 13O şöyle cevap verdi, "Göksel Babamın dikmediği bütün bitkiler köklerinden sökülüp çıkarılacak. 14Onları bırakın, onlar kör rehberlerdir. Eğer kör köre rehberlik ederse, ikisi birden çukura düşerler." 15Petrus şöyle dedi, "Bu benzetmeyi bize açıklayın" 16İsa şöyle sordu, "Siz hâlâ böyle anlayışsız mısınız? 17Ağza ne girerse, mideye gittiğini ve oradan bedenden dışkı olarak çıkarıldığını görmüyor musunuz? 18Fakat insanın ağzından çıkanlar, kalbinden kaynaklanmaktadır ve bunlar onu kirletir. 19Çünkü, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalancı şahitlik ve iftira, bütün kötü düşünceler kalpten kaynaklanmaktadır. 20İnsanı kirletenler bunlardır, fakat yıkanmamış ellerle yemek onu kirletmez."

Kenanlı Kadının İmanı[5]

21Oradan ayrılan İsa, Sur ve Sayda bölgesine çekildi. 22Civardan Kenanlı bir kadın gelerek ona şöyle dert yandı, "Ey Rab, Davud Oğlu, bana merhamet eyle! Kızım cin etkisi altında ve müthiş acı çekiyor." 23İsa ona tek kelime bile cevap vermedi. Bunun üzerine havarileri gelip ona dert arzettiler, "Onu yolla da gitsin, çünkü arkamızdan bağırıp çağırıyor." 24İsa şöyle cevap verdi, "Ben sadece İsrailoğullarının kayıp koyunlarına gönderildim." 25Kadın geldi ve onun önünde diz çökerek, "Ey Rab, bana yardım et!" dedi. 26O şöyle karşılık verdi, "Çocukların ekmeğini alıp, köpeklere fırlatmak yanlıştır" 27Kadın şöyle cevap verdi, "Evet öyledir ey Rab, köpekler de efendilerinin sofrasından dökülen ekmek kırıntılarını yerler." 28İsa, ona şöyle dedi, "Kadın, senin büyük imanın var. Dileğin gerçekleştirildi." Ve onun kızı o vakitte iyileşti.

İsa'nın Dört Bin Kişiyi Doyurması[6]

29İsa, o yerden ayrıldı ve Celile Gölü'nün kıyısı boyunca ilerledi. Ardından, bir dağ yamacına çıktı ve orada oturdu. 30Büyük kalabalıklar yanına geldi. Ona sakat, kör, felçli, konuşamayan ve daha türlü hastalıkları olanları getirip önüne bıraktılar. O da onların hepsini iyileştirdi. 31İnsanlar, dilsizlerin konuştuğunu ve felçlilerin iyi olduğunu, sakatların yürüdüğünü ve körlerin gördüğünü gördüklerinde hayretler içerisinde kaldılar ve İsrailoğullarının Tanrısını övgüyle andılar. 32İsa, havarilerini yanına çağırdı ve şöyle dedi, "Bu insanlara karşı merhamet duyuyorum; üç gündür benimle birlikteler ve yiyecek bir şeyleri yok. Onları, aç karnına evlerine yollamak istemiyorum, yoksa yolda halsizlikten düşebilirler." 33Havariler şöyle karşılık verdi, "Böyle yerleşim yerlerinden uzak bir yerde bu kadar kalabalığın karnını doyuracak yeterli ekmeği nereden elde edebiliriz?" 34İsa "Kaç somununuz var?" diye sordu. Onlar şöyle karşılık verdiler, "Yedi somun ve birkaç tane küçük balık". 35İsa, kalabalığa yere oturmalarını söyledi. 36Bunun ardından, yedi somunla balıkları aldı, şükranda bulundu ve onları bölüp havarilerine verdi. Havariler de onları halka dağıttılar. 37Herkes yedi ve karınlarını doyurdular. Ardından havariler yedi sepet dolusu artan parça topladılar. 38Yiyenlerin sayısı kadınlar ve çocuklar hariç olmak üzere dört bin kişiydi. 39İsa kalabalığı evlerine yolladıktan sonra bir kayığa bindi ve Magadan civarına yöneldi.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 7:1-23
  2. Mısır'dan Çıkış, 20:12, Tesniye, 5:16
  3. Mısır'dan Çıkış, 21:17, Levililer, 20:9
  4. Yeşaya, 29:13
  5. Ayrıca bkz. Markos, 7:24-30
  6. Ayrıca bkz. Markos, 8:1-10