Yeni Ahit/1. Selâniklilere/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Fakat, ey kardeşler, vakitler ve anlar hakkında size yazılmasına ihtiyacınız yoktur. 2 Çünkü, kendiniz sıhhatle bilirsiniz ki Rabbin günü, gece hırsız nasıl gelirse, öyle gelir. 3 Selâmet ve emniyet dedikleri zaman, gebe kadına ağrı geldiği gibi, onlara anî helâk gelecektir; ve asla kurtulmayacaklardır. 4 Fakat siz, ey kardeşler, karanlıkta değilsiniz ki gün hırsız gibi sizi bassın; 5 çünkü siz hepiniz nur oğulları ve gündüz oğullarısınız; geceden ve karanlıktan değiliz; 6 imdi öyle ise, başkaları gibi uyumayalım; fakat uyanık duralım ve ayık olalım. 7 Çünkü uyuyanlar geceleyin uyurlar; ve sarhoş olanlar geceleyin sarhoş olurlar. 8 Fakat biz gündüzden olduğumuz için, iman ve sevgi zırhını, ve miğfer olarak kurtuluş ümidini giyip ayık olalım. 9 Çünkü Allah bizi gazap için değil, fakat Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile kurtuluşa nail olmak için tayin etti; 10 o bizim uğrumuzda öldü, ta ki gerek uyanık, gerek uykuda olursak, onunla birlikte yaşayalım. 11 Bunun için, yapmakta olduğunuz gibi, birbirinizi teselli edin ve birbirinizi bina edin. 12 Fakat, ey kardeşler, aranızda çalışanları, ve Rabde size reislik edenleri, ve size nasihat edenleri tanımanızı sizden rica ederiz; 13 ve onların işinden ötürü, ziyadesi ile severek kendilerine hürmet edin. Kendi aranızda selâmet üzre olun. 14 Ve, ey kardeşler, sizi buna teşvik ederiz, nizamsızlara nasihat edin, yüreksizleri teselli edin, zayıflara destek olun, bütün insanlara karşı tahammül edin. 15 Kimse fenalığa karşı birine fenalıkla ödemesin diye, dikkat edin; fakat birbiriniz hakkında ve bütün insanlar hakkında daima iyiliğin ardınca gidin. 16 Daima sevinin; 17 durmadan dua edin; 18 her şeyde şükredin; çünkü Mesih İsada sizin için Allahın iradesi budur. 19 Ruhu söndürmeyin; 20 peygamberlikleri hor görmeyin; 21 her şeyi temyiz edin; iyi olanı sıkı tutun; 22 her çeşit fenalıktan çekinin. 23 Ve selâmet Allahı sizi tamamı ile kendisi takdis etsin; ve Rabbimiz İsa Mesihin gelişinde bütün ruhunuz ve canınız ve bedeniniz kusursuzca hıfzolunsun. 24 Sizi çağıran sadıktır, ve o yapacaktır. 25 Ey kardeşlerim, bizim için dua edin. 26 Bütün kardeşlere mukaddes öpüşle selâm edin. 27 Bu mektup bütün kardeşlere okunsun diye, size Rabbin hakkı için rica ederim. 28 Rabbimiz İsa Mesihin inayeti sizinle beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.