Yeni Ahit/Galatyalılara/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Fakat diyorum: Mirasçı her şeyin efendisi ise de, sabi oldukça kuldan farkı yoktur; 2 fakat babasının tayin ettiği vakte kadar vasiler ve kâhyalar altındadır. 3 Böylece biz de çocuklar iken, dünyanın iptidailiği altında esir idik; 4 fakat vaktin tamamiyeti gelince, biz oğulluğu alalım diye, şeriat altında olanları kurtarmak için, 5 Allah kendi Oğlunu, kadından doğmuş, şeriat altında doğmuş olarak gönderdi. 6 Ve mademki oğullarsınız, Allah kendi Oğlunun: Abba, Baba, nida eden Ruhunu yüreklerimize gönderdi. 7 Şöyle ki, artık kul değil, oğulsun; ve oğul isen, hem de Allah vasıtası ile mirasçısın. 8 Fakat o zaman Allahı bilmeyerek tabiati ile ilâh olmayanlara kulluk ettiniz; 9 fakat şimdi Allahı bildikten, ve daha ziyade Allah tarafından bilindikten sonra, yeniden tekrar kulluk etmek istediğiniz zayıf ve hakir iptidailiğe nasıl yine dönüyorsunuz? 10 Günler, ve aylar, ve mevsimler, ve yıllar tutuyorsunuz. 11 Sizin için bir suretle boş yere çalışmış olmayayım diye, sizden korkuyorum. 12 Ey kardeşler, sizden rica ederim, benim gibi olun, çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç bir haksızlık etmediniz; 13 fakat bilirsiniz ki, beden zayıflığından dolayı size evvelki defada incili vâzettim, 14 ve bedenimde sizin için bir tecrübe olan hali hor görmediniz, ve reddetmediniz; fakat beni Allahın bir meleği gibi, Mesih İsa gibi, kabul ettiniz. 15 İmdi o mutluluğunuz nerededir? Çünkü sizin hakkınızda şehadet ederim ki, eğer mümkün olsaydı, gözlerinizi oyar, ve bana verirdiniz. 16 Öyle ise, size hakikati söyleyerek düşmanınız mı oldum? 17 Hakkınızda gayret ediyorlar, iyi yolda değil; ancak kendileri için gayret edesiniz diye, sizi hariçte bırakmak istiyorlar. 18 Fakat yalnız ben sizin yanınızda hazırken değil, daima iyi şeyde gayret iyidir. 19 Mesih sizde suret buluncaya kadar, kendileri için tekrar ağrı çektiğim çocuklarım 20 fakat şimdi yanınızda hazır olmak ve sesimi değiştirmek isterdim; çünkü hakkınızda tereddüt ediyorum. 21 Ey şeriat altında olmak isteyenler, bana söyleyin, şeriati işitmiyor musunuz? 22 Çünkü, İbrahimin biri cariyeden ve biri hür kadından iki oğlu vardı, diye yazılmıştır. 23 Fakat cariyeden olan, bedene göre, ve hür kadından olan, vade göre doğmuştur. 24 Bu şeylerde remiz vardır; çünkü bu kadınlar iki ahittirler; kulluk için doğuran biri, Sina dağındandır, o Hacardır. 25 Ve Hacar Arabistanda olan Sina dağıdır, ve şimdiki Yeruşalime muadildir; çünkü çocukları ile beraber kulluk ediyor. 26 Fakat yukarıdaki Yeruşalim hürdür, bizim anamız odur. 27 Çünkü yazılmıştır:
"Ey doğurmayan kısır, sevin;
Ey doğurma ağrısı bilmeyen, sürur ile nida et;
Çünkü bırakılmış kadının oğulları, kocası olanın oğullarından çoktur."
28 Ve biz, ey kardeşler, İshak gibi vadin çocuklarıyız. 29 Fakat o zaman bedene göre doğmuş olan, Ruha göre doğmuş olana nasıl eza etti ise, şimdi de böyledir. 30 Fakat kitap ne diyor? "Cariyeyi ve onun oğlunu dışarı at; çünkü cariyenin oğlu hür kadının oğlu ile beraber miras almayacaktır." 31 Bunun için, ey kardeşler, cariyenin değil, fakat hür kadının çocuklarıyız.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.