Yeni Ahit/1. Selâniklilere/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Velhasıl, ey kardeşler, size nasıl yürümek ve Allahı razı etmek lâzım olduğunu bizden aldığınız gibi — nasıl ki yürümektesiniz — bunda daha ziyade artmanızı Rab İsada sizden rica eder ve teşvik ederiz. 2 Çünkü Rab İsa tarafından ne tenbihler verdiğimizi bilirsiniz. 3 Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz, 4 Allahı bilmeyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil, 5 içinizden her birinin kudsiyet ve itibarda kendi bedenine sahip olmağı bilmesi, ve işte kendi kardeşine tecavüz ve gaddarlık etmemesidir; 6 çünkü, önceden size dediğimiz ve şehadet ettiğimiz gibi, bütün bu şeyler hakkında Rab intikam alıcıdır. 7 Çünkü Allah bizi pisliğe değil, fakat takdiste çağırdı. 8 İmdi reddeden, insanı değil, ancak size kendi Ruhülkudüsünü veren Allahı reddeder. 9 Fakat kardeş sevgisi hakkında birinin size yazmasına ihtiyacınız yoktur; çünkü birbirinizi sevmek için siz kendiniz Allah tarafından öğretilmişsinizdir; 10 çünkü bütün Makedonyada olan kardeşlerin hepsine bunu yapıyorsunuz. Fakat, ey kardeşler, bunda daha ziyade artasınız, 11 ve size tenbih ettiğimiz gibi sükûnetli olmağa, ve kendi işlerinizi yapıp ellerinizle işlemeğe gayret edesiniz diye, sizi teşvik ediyoruz; 12 ta ki dışarda olanlara karşı iyi surette yürüyesiniz, ve bir şeye muhtaç olmayasınız. 13 Ey kardeşler, ümidi olmayan başkaları gibi mahzun olmayasınız diye, uyuyanlar hakkında cahil kalmanızı istemiyoruz. 14 Çünkü, İsanın öldüğüne ve kıyam ettiğine iman edersek, böylece Allah İsada uyuyanları onunla beraber getirecektir. 15 Çünkü bunu size Rabbin sözü ile diyoruz; biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine kadar bırakılmış olanlar, uyuyanların önüne asla geçmeyeceğiz. 16 Çünkü Rab kendisi yüksek nida ile, baş meleğin sedası ile ve Allahın borusu ile gökten inecek; ve önce Mesihte ölüler kıyam edeceklerdir; 17 ondan sonra biz yaşamakta olanlar, bırakılmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak için bulutlarda alınıp götürüleceğiz; ve böylece daima Rab ile beraber olacağız. 18 İmdi bu sözlerle birbirinizi teselli edin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.