Yeni Ahit/Matta/18

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Göksel Krallıkta Kim En Büyüktür?[1]

1O vakit, havariler İsa'ya yaklaşıp şunu sordular, "O hâlde kim, göksel krallıkta en büyüktür?" 2O, küçük bir çocuğu yanına çağırdı ve onu onların arasına yerleştirdi ve şunları söyledi, İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: «Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz. 3Gerçekten siz şunu söylüyorum, kendinizi değiştirip bu küçük çocuklar gibi olmazsanız, asla göksel krallığa giremezsiniz. 4Kim bu çocuğun itibarsız konumunda olursa, göksel krallıkta en büyüktür. 5Ve kim böyle bir çocuğu benim adıma ağırlarsa, beni ağırlamış demektir."

Ayağının Takılmasına Sebep Olmak

6"Eğer biriniz, bana iman eden bu küçük çocuklardan birinin yanlış yapmasına sebep olursa, o kişi için, boynuna büyük bir değirmek taşı asılıp denizin derinliklerinde boğulması daha iyidir. 7İnsanların ayağının takılmasına sebep olan günahlardan dolayı dünyaya yazıklar olsun! Böyle günahların olması gereklidir. Fakat böyle günahların kendisi vasıtasıyla gerçekleştiği kimseye yazıklar olsun! 8Eğer elin ya da ayağın senin yanlış yapmana sebep oluyorsa, onu kes ve at gitsin. Hayata sakat ya da topal olarak erişmen, iki el ve iki ayak sahibi olup da ebedi ateşe atılmandan daha iyidir. 9Ve eğer gözün senin yanlış yapmana sebep oluyorsa, onu çıkar ve at gitsin. Hayata tek gözle erişmen, iki gözünün olması ve Cehennem ateşine atılmandan daha iyidir. 10Bu küçük olanları küçümsemeyesiniz. Çünkü size şunu söylüyorum, onların gökteki melekleri her daim gökteki Babamın yüzünü görmektedirler." 11[2]

Kayıp Koyun Benzetmesi[3]

12Ne dersiniz? Eğer bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan birisi sürüden ayrılıp kaybolsa, o adam doksan dokuzu tepelerde bırakıverip o kaybolan koyunun peşine düşmez mi? 13Ve eğer onu bulursa, o, gerçekten size söylüyorum, bu bir koyundan dolayı, sürüden ayrılmamış olan doksan dokuz koyun için olduğundan daha çok mutlu olur. 14Aynı şekilde gökteki Babanız, bu küçüklerden herhangi birinin felakete uğramasını istemez.

Kilise Topluluğunda Bir Günah İşlendiğinde

15Eğer din kardeşin günah işlerse,[4] git ve ona hatasını göster, fakat bu ikinizin arasında olsun. Eğer seni dinlerse, onu kazandın demektir. 16Fakat eğer dinlemezse, yanına bir veya iki kişiyi daha al, çünkü 'her mesele iki ya da üç tanığın şahitliğiyle karara bağlanır'.[5] 17Eğer hâlâ seni dinlemiyorsa, bunu kilise topluluğuna anlat ve o eğer kilise topluluğunu da dinlemiyorsa, ona bir putpereste ya da bir vergi memuruna davranır gibi davran. 18Gerçekten size söylüyorum, dünyada bağladığınız, gökte de bağlanacak ve dünyada serbest bıraktığınız gökte de serbest bırakılacak. 19Yine gerçekten size şunu söylüyorum, eğer dünyada sizden iki kişi bir hususta anlaşırlarsa, gökte Babam tarafından bu anlaştıkları husus gerçekleştirilecek. 20Çünkü nerede iki ya da üç kişi benim adıma bir araya gelirlerse, orada onlarla birlikteyimdir."

Merhametsiz Köle Benzetmesi

21Bunun ardından, Petrus, İsa'ya geldi ve şunu sordu, "Ey Rab, bana karşı günah işleyen din kardeşimi kaçıncı defa affetmem gerekir? Yedinci defaya kadar mı?" 22İsa şöyle cevapladı, "Sana şunu söylüyorum, yedinci defaya kadar değil, fakat yetmiş yedinci defaya kadar. 23Bu yüzden, göksel krallık, köleleriyle hesabını görmek istemiş olan bir kral gibidir. 24Hesap görme işlemini başlattığı sırada, ona on bin talant altın borcu olan bir adam getirildi. 25Adamın borcunu ödeyecek durumu olmadığı için, efendi, onun, eşinin ve çocuklarının borcun ödenmesi için satılmasını emretti. 26Bunun üzerine, efendinin önünde köle dizleri üzerine yere çöktü ve şöyle dedi, 'Bana karşı sabret! Sana bütün borcumunu ödeyeceğim'. 27Efendi ona karşı merhamet duydu, borcunu sildi ve gitmesine izin verdi. 28Fakat bu köle dışarı çıktığında, diğer köle arkadaşlarından kendisine yüz dinar borcu olan bir köleye rastladı. Onu yakaladı ve 'Bana olan borcunu öde' diyerek boğazını sıkmaya başladı. 29Köle arkadaşı dizleri üstü yere çöküp ona şöyle yalvardı, 'Bana karşı sabret! Sana borcumu geri ödeyeceğim'. 30Fakat o reddetti. Gitti ve borcunu ödeyinceye kadar o adamı hapsettirdi. 31Diğer köleler neler olduğunu gördüler ve çok öfkelendiler. Gidip efendiye bütün olanları anlattılar. 32Bunun üzerine efendi, o köleyi içeri çağırdı. Ona şöyle dedi, 'Seni kötü kalpli köle! Bana yalvardın diye bütün borcunu affetmiştim. 33Benim sana merhamet ettiğim gibi senin de köle arkadaşına merhamet etmen gerekmez miydi?' 34Öfkeli haliyle efendi, bütün borcunu ödeyinceye kadar işkence edilmek üzere onu hapishane memurlarına teslim etti. 35İşte, siz din kardeşinizi kalbinizden gelerek affetmemeniz durumunda, Göksel Babamın size muamelesi böyle olacaktır.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 9:33-37, 9:42-48; Luka, 9:1-2, 9:46-48
  2. Bazı yazmalarda burada Luka 19:10'daki sözler yer almaktadır.
  3. Ayrıca bkz. Luka, 15:3-7
  4. Bazı yazmalarda, "Sana karşı günah işlerse" şeklindedir.
  5. Tesniye, 19:15