Yeni Ahit/Romalılara/15

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi biz kuvvetliler kuvvetli olmayanların zayıflıklarını yüklenmeğe, ve kendimizi hoşnut etmemeğe borçluyuz. 2 Her birimiz bünyan uğruna iyilik için komşusunu hoşnut etsin. 3 Çünkü Mesih de kendini hoşnut etmedi; fakat, nitekim yazılmıştır: "Seni rüsvay edenlerin rüsvaylığı üzerime düştü." 4 Çünkü evvelden her ne yazıldı ise, bizim öğretilmemiz için yazıldı, ta ki, sabırla ve kitapların tesellisi ile ümidimiz olsun. 5 İmdi Mesih İsaya göre birbirinizle aynı şeyi düşünmeği sabır ve teselli Allahı size ihsan etsin; 6 ta ki, Rabbimiz İsa Mesihin Allahını ve Babasını ittifak ile ve bir ağızla taziz edesiniz. 7 Bundan dolayı Allahın izzeti için Mesih sizi kabul ettiği gibi, birbirinizi kabul edin. 8 Zira diyorum ki, Mesih Allahın hakikati uğruna sünnetliliğin hizmetçisi kılınmıştır, ta ki, atalara olan vaitleri sabit kılsın, 9 ve Milletler, merhameti için Allahı taziz etsinler; nitekim yazılmıştır:
"Bunun için Milletler arasında sana hamdedeceğim,
Ve senin ismine terennüm edeceğim."
10 Ve tekrar diyor:
"Ey Milletler, onun kavmı ile beraber sevinin."
11 Ve tekrar:
"Ey bütün Milletler, Rabbe hamdedin;
Ve bütün ümmetler onu temcit etsinler."
12 Ve tekrar İşaya diyor:
"Yesseden kök, ve Milletlere saltanat etmek için çıkan bir zat olacak;
Milletler ona ümit bağlayacaklar."
13 İmdi, Ruhülkudüsün kudreti ile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun. 14 Ey kardeşlerim, ben kendim de hakkınızda kaniim ki, siz kendiniz de iyilikle dolu, her bilgi ile dolgun, ve birbirinize nasihat etmeğe muktedirsiniz. 15 Fakat Allah tarafından bana verilen inayetten dolayı size tekrar hatırlatır gibi, bazı yerlerde daha çok cesaretle yazdım; 16 bu inayet de Allahın inciline kâhinlik eden, Milletlere Mesih İsanın hizmetçisi olmaklığım içindir, ta ki, Milletlerin takdime edilmesi Ruhülkudüsle takdis olunarak makbul olsun. 17 İmdi Allaha ait şeylerde Mesih İsada övünmem vardır. 18 Çünkü Milletlerin itaati için Mesihin benim vasıtamla, sözle ve işle, 19 alâmetler ve hârikalar kuvveti ile, Ruhülkudüsün kuvveti ile işlediğinden başka şeyler hakkında bir şey söylemeğe cesaret etmem; şöyle ki, ben Yeruşalimden başlayıp İlliryaya kadar dolaşarak Mesihin incilini tamamen vâzettim. 20 Ve böylece bir başkasının temeli üzerine bina etmeyeyim diye Mesihin ismi zikredilmeyen yerde vâzetmeğe gayret ettim; 21 fakat, nitekim yazılmıştır:
"Onun hakkında kendilerine haber verilmeyenler görecekler,
Ve işitmemiş olanlar anlayacaklardır."
22 Bu sebeple dahi çok kereler tarafınıza gelmekliğime manialar çıktı; 23 fakat şimdi bu iklimlerde artık yerim olmadığından, ve çok yıllardan beri tarafınıza gelmeğe arzum olduğundan, 24 ne zaman İspanyaya gidersem, (çünkü geçerken sizi görmek ve önce bir miktar size doyduktan sonra oraya doğru tarafınızdan gönderilmek ümidindeyim) 25 fakat şimdi mukaddeslere hizmet ederek Yeruşalime gidiyorum. 26 Çünkü Makedonya ve Ahaya Yeruşalimdeki mukaddeslerden fakir olanlara bir iane yapmağa razı oldular. 27 Evet, razı oldular; ve onlara borçludurlar. Zira madem ki Milletler onların ruhanî şeylerine ortak oldular, cismanî şeylerle onlara hizmet etmeğe borçludurlar. 28 İmdi bunu bitirdikten, ve bu semereyi onlara mühürledikten sonra, aranızdan geçip İspanyaya gideceğim. 29 Ve bilirim ki, yanınıza geldiğimde, Mesihin bereketinin doluluğu ile geleceğim. 30 Ey kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih için ve Ruhun sevgisi için size yalvarırım, Yahudiyede olan itaatsizlerden kurtulayım, 31 ve benim Yeruşalime olan hizmetim mukaddeslere makbul olsun diye Allaha benim için dualarda benimle beraber cehdedin; 32 ta ki, Allahın iradesi ile sevinçle tarafınıza gelip sizinle istirahat edeyim. 33 Ve selâmet Allahı hepinizle beraber olsun. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.