İçeriğe atla

Yeni Ahit/1. Petrus/4

Vikikaynak, özgür kütüphane

1 İmdi Mesih bedende elem çektiğinden, siz de aynı fikirle silâhlanın; çünkü bedende elem çekmiş olan adam günahtan vazgeçmiştir; 2 ta ki bedende baki kalan vaktinizi artık insanların arzularına değil, fakat Allahın iradesine göre yaşayasınız. 3 Çünkü fücurda, şehvetlerde, sarhoşluklarda, maskaralıklarda, içki âlemlerinde ve caiz olmayan putperestliklerde yürümüş olarak, Milletlerin muradını işlemek için geçmiş olan vakit yeter; 4 fıskın aynı ifratına onlarla beraber koşmamanızı size söverek garip görürler; 5 onlar dirilere ve ölülere hükmetmeğe hazır olana hesap vereceklerdir. 6 Çünkü bedende insanlara göre hükmolunsunlar, fakat ruhta Allaha göre yaşasınlar diye, bunun için ölülere de incil vâzolundu. 7 Fakat bütün şeylerin sonu yakındır; imdi akıllı olun, ve dua etmek için ayık olun; 8 her şeyden evvel birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, çünkü sevgi bir çok günahları örter; 9 birbiriniz için söylenmeyerek misafirperver olun; 10 her biri nasıl mevhibe aldı ise, birbirinize Allahın çeşit çeşit inayetinin iyi kâhyaları gibi o mevhibe ile hizmet edin; 11 eğer biri söylüyorsa, Allahın vahiylerine göre söylesin; eğer biri hizmet ediyorsa, Allahın tedarik ettiği kuvvetten olarak hizmet etsin, ta ki İsa Mesih vasıtası ile Allah her şeyde taziz olunsun; izzet ve kudret ebetler ebedince onundur. Amin. 12 Ey sevgililer, sizi imtihan için olan aranızdaki ateşli tecrübeyi size garip bir şey oluyormuş gibi, garip saymayın; 13 fakat Mesihin elemlerine hissedar olduğunuz derecede sevinin, ta ki onun izzetinin keşfolunmasında, çok mesrur olarak sevinesiniz. 14 Eğer Mesihin adı için sitem olunursanız, size ne mutlu! Çünkü izzetin ve Allahın Ruhu üzerinizde kalır. 15 Fakat sizden biri katil, yahut hırsız, yahut mücrim olarak, yahut başkalarının işine karışan bir adam olarak elem çekmesin; 16 lâkin Hıristiyan olarak elem çekerse, utanmasın, ancak bu isimle Allahı taziz etsin. 17 Çünkü Allahın evinden hükmün başlaması vaktidir; ve eğer önce bizden başlarsa, Allahın inciline itaat etmeyenlerin sonu ne olur? 18 Ve eğer salih güçlükle kurtulursa, fasık ve günahkâr nerede görünecektir? 19 Bunun için Allahın iradesine göre elem çekenler iyilik işlemekle canlarını sadık olan Yaratana emanet etsinler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.