Yeni Ahit/Matta/19

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Boşanma Meselesi[1]

1İsa, bu sözleri söylemeyi tamamladığında, Celile'den ayrıldı ve Erden Nehri'nin diğer tarafında, Yahudiye bölgesinde bir yere gitti. 2Büyük kalabalıklar onu takip etti ve o da onları orada iyileştirdi. 3Bazı Ferisiler, onu imtihan etmek amacıyla yanına gelip şunu sordular, "Bir adamın, herhangi bir sebepten dolayı eşinden boşanması dinî hukuka uygun mudur?" 4İsa şöyle karşılık verdi, "Okumadınız mı? Yaratıcı başlangıçta, 'onları erkek ve dişi yaptı'[2] 5ve 'Bu yüzden, bir adam babasından ve annesinden ayrılacak ve hanımına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaklar.'[3] 6Dolayısıyla onlar artık iki değil, tek beden olmaktadırlar. Bu yüzden, Tanrı'nın bir araya getirdiğini, kimse ayırmasın. 7Onlar şunu sordular, "Peki o zaman neden Musa, bir adamın hanımına boşanma belgesi verip onu boşayabileceğini söyledi?" 8İsa şöyle karşılık verdi, "Musa, kalpleriniz katı olduğu için, hanımlarınızı boşamanıza izin verdi. Fakat başlangıçta böyle değildi". 9Size şunu söylüyorum, hanımını, cinsel ahlaksızlık yapmış olması dışında boşayan ve başka bir kadınla evlenen kişi, zina yapmış sayılır. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş sayılır.[4] 10Havariler, İsa'ya şöyle dedi, "Eğer bir koca ile hanımı arasındaki ilişki böyle ise, evlenmemek daha iyidir." 11İsa şöyle karşılık verdi, "Herkes bu sözü benimseyemez. Sadece bu söz kendisine bahşedilmiş olanlar benimseyebilir. 12Çünkü, hadım olarak doğanlar vardır, başkaları tarafından hadım edilenler vardır ve bir de göksel krallık aşkına hadımlar gibi yaşayanlar vardır. Bunu kabul edebilen, onu da kabul etmelidir".

Küçük Çocuklar ve İsa[5]

13Bu sırada, bazı insanlar, üzerine elini koyup onlar için dua etsin diye İsa'ya küçük çocuklar getirdiler. Fakat havariler onları azarladı. 14İsa şöyle konuştu, "Küçük çocukların bana gelmesine müsaade edin, buna engel olmayın, çünkü göksel krallık bunlar gibilere aittir". 15Ellerini üzerlerine koyduktan sonra, oradan yoluna devam etti.

Zenginler ve Tanrı'nın Krallığı[6]

16O sırada bir adam İsa'ya gelip şunu sordu, "Ey öğretmen! Ebedi hayata erişmek için ne iyi amelde bulunmalıyım?" 17İsa şöyle karşılık verdi, "Neden bana neyin iyi olduğunu soruyorsun? İyi olan bir Kişi var. Eğer ebedi hayata erişmek istiyorsan, O'nun emirlerini uygula". 18Adam şunu sordu, "Emirlerden hangilerini?". İsa şöyle karşılık verdi, "Cinayet işlemeyeceksin, zina yapmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın, yalan şahitlik yapmayacaksın, 19anne ve babana hürmet edeceksin[7] ve komşunu kendin gibi seveceksin.[8] 20Genç adam şöyle dedi, "Bütün bunları yaptım. Acaba hâlâ neyim eksiktir?" 21İsa şöyle dedi, "Eğer mükemmel olmak istersen, git, bütün varlığını sat ve fakirlere dağıt, bu şekilde gökte bir hazinen olur. Bunun ardından gel ve beni takip et". 22Genç adam bunu duyduğunda üzgün olarak gitti, çünkü onun çok malvarlığı vardı. 23İsa bunun ardından havarilerine şunu söyledi, "Gerçekten size söylüyorum, zengin birinin göksel krallığa girmesi zor olacaktır. 24Yine şunu söylüyorum, bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin birinin Tanrı'nın Krallığı'na girmesinden daha kolaydır". 25Havariler bunu duyduklarında, oldukça şaşırdılar ve şunu sordular, "O hâlde kim kurtulabilir?" 26İsa onlara baktı ve şöyle dedi, "İnsan için bu mümkün değildir, fakat Tanrı söz konusu olunca her şey mümkündür". 27Petrus şöyle cevap verdi, "Seni takip etmek için biz her şeyimizi feda ettik! Bu durumda bizim neyimiz olacak?" 28İsa onlara şöyle dedi, "Gerçekten size söylüyorum, her şeyin yenilendiği vakitte, İnsanoğlu yüce tahtından oturduğunda, beni takip eden sizler de on iki taht üzerinde oturacaksınız ve İsrailoğullarının on iki boyunu yargılayacaksınız. 29Benim uğrumda evlerini, kardeşlerini, annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını ya da arazilerini terk edenler, kaybettiklerinin yüz katını kazanacaklar ve ebedi hayatı miras edinecekler. 30Fakat, ilklerin çoğu sonuncu ve sonuncuların çoğu da ilkler olacak.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 10:1-12
  2. Yaratılış, 1:27
  3. Yaratılış, 2:24
  4. "Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş sayılır." cümlesi bazı eski yazmalarda yoktur
  5. Ayrıca bkz. Markos, 10:13-16; Luka, 18:15-17
  6. Ayrıca bkz. Markos, 10:17-31; Luka, 18:18-30
  7. Mısır'dan Çıkış, 20:12-16; Tesniye 5:16-20
  8. Levililer, 19:18