Yeni Ahit/Titusa/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allahın kulu ve İsa Mesihin resulü Pavlus, Allahın seçilmiş olanların imanı için, ve takvaya göre olan hakikat bilgisi için, 2 yalan söyleyemeyen Allahın ezelden vadettiği, 3 fakat Kurtarıcımız Allahın emrine göre bana emanet edilen haberde kendi sözünü muayyen vaktinde izhar eylediği ebedî hayat ümidi ile, 4 Titusa, müşterek imanımıza göre öz oğluma: Baba Allahtan, ve Kurtarıcımız Mesih İsadan inayet ve selâmet olsun. 5 Bunun için eksik olan şeyleri tertip etmek, ve sana tenbih ettiğim gibi, her şehirde ihtiyarlar tayin eylemek üzre seni Giritte bıraktım; 6 eğer biri suçsuz, tek kadın kocası ise, ve iman eden ve edepsizlik ve nizamsızlıkla haklarında şikâyet olunmayan çocukları varsa, onu tayin et. 7 Çünkü Allah evinin kâhyası sıfatı ile nazıra suçsuz olmak, kendini beğenen, tez öfkelenen, şaraba müptelâ, vurucu, yakışıksız kazanca haris olmamak, 8 fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim, 9 talime göre sadık kelâmı sıkı tutan olmak gerektir, ta ki, sağlam talimde teşvik, ve karşı söyleyenleri ilzam edebilsin. 10 Çünkü nizamsız, boşboğaz, aldatıcı bir çok kimseler, bilhassa sünnetlilikten olanlar vardır; 11 onların ağzını kapatmak lâzımdır; onlar yakışıksız kazanç uğruna lâzım olmayan şeyleri öğreterek bütün evler yıkarlar. 12 Onlardan, kendilerinin peygamberi olan biri demiştir: "Giritliler daima yalancı, kötü canavarlar, tembel oburlardır." 13 Bu şehadet gerçektir. Bu sebepten, Yahudi masallarına ve hakikatten sapan adamların emirlerine kulak vermeyerek, 14 imanda sağlam olmaları için onları şiddetle ilzam et. 15 Temiz olanlara her şey temizdir; fakat murdar olanlara ve imansızlara hiç bir şey temiz değildir; fakat onların hem fikirleri, hem vicdanları bozulmuştur. 16 Allahı bildiklerini ikrar ederler; fakat işleri ile onu inkâr ederler, mekruh ve itaatsiz ve her iyi iş için reddolunmuşlardır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.