Yeni Ahit/Resullerin İşleri/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Petrus ile Yuhanna dua vakti olan dokuzuncu saatte mabede çıkıyorlardı. 2 Anadan doğma topal bir adam götürülmekte idi, mabede girenlerden sadaka dilenmek için her gün onu mabedin Güzel denilen kapısı yanına koyarlardı; 3 ve mabede girmek üzre olan Petrus ile Yuhannayı görüp sadaka istedi. 4 Petrus da Yuhanna ile ona göz dikip: Bize bak, dedi. 5 Ve adam onlardan bir şey almağı umarak kendilerine dikkat ediyordu. 6 Fakat Petrus dedi: Bende gümüş ve altın yoktur; ancak bende olanı sana veriyorum. Nâsıralı İsa Mesih ismi ile yürü! 7 Ve sağ elinden onu tutup kaldırdı; ve hemen ayakları ve topuk kemikleri kuvvet buldu. 8 Sıçrayıp ayakta durdu ve yürümeğe başladı; gezinip sıçrayarak ve Allaha hamdederek onlarla mabede girdi. 9 Bütün kavm onu yürümekte ve Allaha hamdetmekte gördüler; 10 ve onu tanıdılar, mabedin Güzel kapısında sadaka için oturan adam bu idi; ve ona vaki olandan ötürü hayret ve şaşkınlıkla doldular. 11 Ve adam, Petrus ile Yuhannayı tutmakta iken, bütün kavm şaşarak, Süleymanın Eyvanı denilen yere, onların yanına koştular. 12 Petrus bunu görünce, kavma cevap verdi: Ey İsrail erleri, niçin buna şaşıyorsunuz? Yahut biz kendi kudretimiz veya takvamızla onu yürütmüşüz gibi, bize niçin göz dikiyorsunuz? 13 İbrahimin, İshakın ve Yakubun Allahı, atalarımızın Allahı, kendi Kulu İsayı taziz etti; onu siz ele verdiniz, ve Pilatus onu salıvermeğe karar vermişken, Pilatusun önünde onu inkâr ettiniz. 14 Ve o Mukaddesi ve Salihi inkâr edip bir katilin size bağışlanmasını istediniz. 15 Ve hayat Reisini öldürdünüz; Allah onu ölülerden kıyam ettirdi; bunun şahitleri biziz. 16 Onun ismine olan iman ile bu gördüğünüz ve bildiğiniz adamı onun ismi kuvvetlendirdi; ve onun vasıtası ile olan iman hepinizin karşısında o adama bu tam sağlığı verdi. 17 Şimdi, ey kardeşler, biliyorum ki, reisleriniz gibi, siz de bunu bilmeyerek işlediniz; 18 ve Allah Mesihinin elem çekeceğine dair bütün peygamberlerin ağzı ile önceden haber verdiği şeyleri böylece yerine getirdi. 19 İmdi günahlarınızın silinmesi için tövbe edin, ve dönün, ta ki, Rabbin önünden tazelenmek vakitleri gelsin; 20 ve size tayin olunan Mesih İsayı göndersin; 21 Allahın kadimden beri mukaddes peygamberlerinin ağzı ile söylediği bütün şeylerin iadesine kadar, gök onu kabul etmek gerektir. 22 Gerçek Musa demiştir: "Rab Allah size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak; bütün şeylerde, size her ne söylerse, onu dinleyeceksiniz." 23 "Ve vaki olacaktır ki, kavmdan o peygamberi dinlemeyen her can helâk edilecektir." 24 Ve bütün peygamberler, Samuel, ve sıra ile gelenlerden beri söyleyenlerin hepsi de, bu günleri ilân ettiler. 25 Siz peygamberlerin, ve İbrahime: "Yerin bütün aileleri senin neslinde mübarek kılınacaktır," diye Allahın atalarınızla kestiği ahdin oğullarısınız. 26 Allah her birinizi kötülüklerinden döndürmekle mübarek kılsın diye, Kulunu kıyam ettirip önce size gönderdi.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.