Yeni Ahit/Koloselilere/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Çünkü sizin, ve Laodikyada bulunanların, ve bedence yüzümü görmemiş olanların hepsi için ne kadar büyük cehdim olduğunu bilmenizi isterim; 2 ta ki anlayış kemalinin bütün zenginliği için, Allahın sırrını, 3 yani, hikmetin ve bilginin bütün hazineleri kendisinde saklı olan Mesihi bilmek için, sevgide birleşmiş olarak yürekleri teselli olunsun. 4 Hiç kimse sizi kandırıcı sözlerle yanıltmasın diye, bunu söylüyorum. 5 Çünkü her ne kadar bedence gaip isem de, yine sizin intizamınızı, ve Mesihe olan imanınızın sebatını görüp, sevinerek ruhça sizinle beraberim. 6 İmdi Rab Mesih İsayı nasıl kabul ettinizse onda köklenmiş ve bina edilmiş olarak, 7 ve öğretildiğiniz gibi, imanla sabit kılınarak, şükranda artarak onda yürüyün. 8 Sakının, Mesihe göre değil, insanların ananesine, dünyanın iptidaîliğine göre, felsefe ve boş hile ile kimse sizi yağma etmesin; 9 çünkü Ülûhiyetin bütün doluluğu Mesihte bedenen mukimdir; 10 her riyasetin ve hükûmetin başı odur, ve kendisinde siz tamamlanmışsınızdır; 11 Mesih sünnetinde, et bedeninden soyunmakla, el ile yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz; 12 kendisi ile beraber vaftizde gömülmüş olarak, onu ölülerden kıyam ettiren Allahın işlemesine iman vasıtası ile, onunla beraber kıyam da ettiniz. 13 Ve siz suçlarınızla ve bedeninizin sünnetsizliği ile ölü iken, Allah bütün suçlarımızı bize bağışlamış olarak, sizi onunla beraber diriltti; 14 bize karşı olup emirlerle aleyhimizde olan ahitnameyi silmiş, ve onu haça mıhlamış olarak ortadan kaldırdı; 15 riyasetleri ve hükûmetleri üzerinden atarak onlara haçta muzaffer oldu, ve onları açıkça teşhir etti. 16 İmdi kimse size yemekte, yahut içmekte, yahut bayram, yahut yeni ay, yahut Sebt günü meselesinde hükmetmesin; 17 bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, fakat beden Mesihindir. 18 İsteyerek alçak gönüllülük edip meleklere ibadet eden, görmüş olduğu şeylerde kalan, kendi cismanî aklı ile boş yere kabaran ve Başı sıkı tutmayan bir kimse, sizi mükâfatınızdan mahrum etmesin. 19 O Baştan bütün beden, mafsallar ve bağlar vasıtası ile yardım olunarak, ve terkip edilerek Allahın verdiği büyümekle büyür. 20 Eğer Mesih ile beraber dünyanın unsurlarına öldünüzse, niçin dünyada yaşayanlar gibi insanların öğretişlerine ve emirlerine göre: 21 Tutma, ve tatma, ve dokunma emirlerine tâbi kılınıyorsunuz? 22 Bunların hepsi kullanılışla zeval bulurlar. 23 Gerçi gönüllü ibadette ve alçak gönüllülükte ve bedene şiddette bunların hikmet sureti vardır; fakat bedenin doyurulmasına karşı hiç kıymetleri yoktur.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.