Yeni Ahit/Yuhanna/20

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Haftanın ilk gününde, daha karanlık iken, Mecdelli Meryem kabre erken geldi; taşı kabirden kaldırılmış gördü. 2 O vakit koşup Simun Petrusa ve İsanın sevdiği öbür şakirde geldi, ve onlara dedi: Rabbi kabirden kaldırmışlar, ve onu nereye koymuşlar, bilmiyoruz. 3 Ve Petrus ile öteki şakirt çıkıp kabre doğru geliyorlardı. 4 İkisi birbiri ile koşuyorlardı; fakat öbür şakirt Petrustan daha çabuk koştu, önce kabre o geldi; 5 ve eğilerek içeri bakıp keten bezlerini yerde durmakta gördü; fakat içeri girmedi. 6 O vakit onun ardınca Simun Petrus da gelip kabre girdi; ve keten bezlerini yerde durmakta, 7 ve İsanın başında olan mendili, keten bezlerle olmayıp ayrıca bir yerde sarılı gördü. 8 Ve kabre önce gelmiş olan öbür şakirt de o zaman girip gördü, ve iman etti. 9 Çünkü İsanın ölülerden kıyam etmesi gerektir yazısını henüz bilmiyorlardı. 10 O vakit şakirtler yine evlerine gittiler. 11 Fakat Meryem ağlayarak dışarda kabrin yanında duruyordu. Ağlarken eğilip kabrin içine baktı; 12 ve biri İsanın cesedinin yattığı yerin başında ve öbürü ayağında oturan, beyazlar giymiş, iki melek gördü. 13 Onlar da kendisine: Kadın, niçin ağlıyorsun? dediler. O da onlara dedi: Çünkü Rabbimi kaldırmışlar, ve onu nereye koymuşlar bilmiyorum. 14 Bunu dedikten sonra, arkasına dönüp İsayı durmakta gördü; ve İsa olduğunu bilmiyordu. 15 İsa ona dedi: Kadın, niçin ağlıyorsun? Kimi arıyorsun? O da onu bahçıvan sanıp ona dedi: Efendi, eğer onu sen götürdünse, nereye koyduğunu bana söyle, ben de onu kaldırayım. 16 İsa ona: Meryem! dedi. O da dönüp ona İbranice: Rabbuni, dedi; ki, Muallim demektir. 17 İsa ona dedi: Bana dokunma; çünkü ben daha Babanın yanına çıkmadım; fakat kardeşlerime git, ve onlara söyle: Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Allahımın ve sizin Allahınızın yanına çıkıyorum. 18 Mecdelli Meryem gelip şakirtlere Rabbi gördüğünü, ve Rabbin kendisine bunları söylediğini bildirdi. 19 O gün, haftanın ilk günü, akşam olunca, Yahudilerin korkusundan şakirtlerin bulundukları yerin kapıları kapalı iken, İsa geldi, ve ortada durup onlara: Size selâmet! dedi. 20 Bunu söyleyip onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Şakirtler de Rabbi görüp sevindiler. 21 İsa yine onlara dedi: Size selâmet! Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum. 22 Bunu dediği zaman, onlara üfürdü, ve: Ruhülkudüsü alın, dedi. 23 Kimlerin günahlarını bağışlarsanız, onlara bağışlanmış olur, ve kimlerinkini alıkorsanız, alıkonmuş olur. 24 Fakat Onikilerden biri olup Didimos denilen Tomas, İsa geldiği vakit onlarla beraber değildi. 25 İmdi öbür şakirtler ona: Rabbi gördük, dediler. Fakat o onlara dedi: Eğer ben ellerinde çivilerin yerini görmezsem, ve çivilerin yerine parmağımı koymazsam, böğrüne de elimi koymazsam, inanmam. 26 Sekiz gün sonra, şakirtleri yine içerde idiler, Tomas da onlarla beraber idi. Kapılar kapalı iken, İsa gelip ortada durdu, ve: Size selâmet! dedi. 27 Ondan sonra Tomasa dedi: Parmağını buraya getir, ve ellerime bak; elini de getir, böğrüme koy; ve imansız olma, ancak imanlı ol. 28 Tomas cevap verip ona: Rabbim, ve Allahım! dedi. 29 İsa ona dedi: Beni gördüğün için iman ettin; görmeden iman edenlere ne mutlu! 30 İmdi İsa kendi şakirtleri önünde başka bir çok alâmetler yaptı, ki, bu kitapta yazılmamıştır. 31 Fakat İsa, Allahın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz, ve iman edip onun ismi ile sizde hayat olsun diye, bunlar yazılmıştır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.