Yeni Ahit/Markos/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Sebt günü geçince Mecdelli Meryem, Yakubun anası Meryem, ve Salome gelip ona sürmek için baharlar satın aldılar. 2 Ve haftanın ilk gününde sabah çok erken, güneş doğduğu vakit, kabre geldiler. 3 Aralarında diyorlardı: Kabrin kapısından taşı bize kim yuvarlayacak? 4 Ve gözlerini kaldırınca, taşı yuvarlanmış gördüler, çünkü pek büyüktü. 5 Kabre girerek, sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş bir genci oturuyor gördüler, ve çok şaştılar. 6 O da onlara dedi: Şaşmayın, siz haça gerilmiş olan Nâsıralı İsayı arıyorsunuz; o kıyam etmiştir; burada değildir; işte, onu koydukları yer! 7 Fakat gidin, onun şakirtlerine ve Petrusa diyin: O sizden önce Galileye gidiyor; size dediği gibi kendisini orada göreceksiniz. 8 Kadınlar da çıkıp kabirden kaçtılar; çünkü kendilerini titreme ve şaşkınlık almıştı; kimseye de bir şey söylemediler, çünkü korkuyorlardı. 9 Haftanın ilk gününde sabah erken İsa kıyam ettiği zaman, önce kendisinden yedi cin çıkarmış olduğu Mecdelli Meryeme göründü. 10 O da gitti, ve İsa ile beraber bulunmuş olanlara haber verdi; onlar yas tutmakta ve ağlamakta idiler. 11 Ve İsanın diri olup kendisine göründüğünü işittikleri zaman, inanmadılar. 12 Bu şeylerden sonra, onlardan ikisine, yürüyerek kıra giderlerken, başka surette göründü. 13 Onlar gidip geri kalanlara haber verdiler; fakat bunlara da inanmadılar. 14 Sonra sofrada otururlarken, Onbirlere göründü; ve imansızlıklarından, ve yürek katılıklarından ötürü onları ayıpladı; çünkü onu kıyam etmiş görenlere inanmadılar. 15 Ve onlara dedi: Bütün dünyaya gidin, incili bütün hilkate vâzedin. 16 İman edip vaftiz olunan kurtulacaktır; fakat iman etmeyen mahkûm olacaktır. 17 Şu alâmetler iman edenlerle beraber gidecektir: Benim ismimle cinler çıkaracaklar; yeni dillerle söyleyecekler; 18 yılanlar tutup kaldıracaklar, öldürücü bir şey içseler onlara hiç zarar etmeyecek; hastalar üzerine ellerini koyacaklar, ve onlar iyi olacaklar. 19 İmdi Rab İsa onlara söyledikten sonra göke alındı, ve Allahın sağında oturdu. 20 Onlar da çıkıp her yerde vâzettiler; ve Rab birlikte işleyerek, kelâmı arkadan gelen alâmetler ile tasdik ediyordu. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.