Yeni Ahit/İbranilere/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bunun için, ey mukaddes kardeşler, semavî davete hissedar olanlar, Musa bütün evinde sadık olduğu gibi, 2 kendisini tayin edene sadık olan ikrarımızın Resulü ve Başkâhini İsaya bakın. 3 Çünkü evi bina edenin hürmeti evinkinden ziyade olduğuna göre, o da, Musadan ziyade izzete lâyık sayıldı. 4 Çünkü her ev bir adam tarafından yapılır; fakat her şeyi yapan Allahtır. 5 Ve Musa sonradan söylenecek olan şeylere şehadet için onun bütün evinde bir hizmetçi gibi sadıktı; 6 fakat Mesih onun evi üzerinde oğul gibi sadıktı; eğer cesaretimizi ve ümidimizin övünmesini sonuna kadar sıkı tutarsak, onun evi biziz. 7 Bundan dolayı Ruhülkudüsün dediği gibi:
"Eğer bugün onun sesini işitirseniz,
8 Çölde, imtihan gününde, öfkelendirmede olduğu gibi,
Yüreklerinizi katılaştırmayın;
9 Orada atalarınız beni tecrübe ile imtihan ettiler,
Ve kırk yıl işlerimi gördüler.
10 Bunun için o nesle darıldım,
Ve dedim: Daima yürekte saparlar;
Ve onlar yollarımı bilmediler;
11 Öfkemde and ettiğim gibi,
Rahatıma girmeyeceklerdir."
12 Ey kardeşler, dikkat edin; bir suretle sizden birinde hay olan Allahtan irtidat etmekte imansızlığın kötü yüreği bulunmasın; 13 fakat: Bugün, denildikçe, içinizden biri günahın aldatması ile katılaşmasın diye, birbirinizi günden güne teşvik edin; 14 çünkü:
"Eğer bugün onun sesini işitirseniz,
Öfkelendirmede olduğu gibi, yüreklerinizi katılaştırmayın,"
denildikçe, 15 itimadımızın başlangıcını sonuna kadar sıkı tutarsak, Mesihe hissedar olmuş oluruz. 16 Çünkü işittikleri zaman, kimler öfkelendirdiler? Musa vasıtası ile Mısırdan çıkanların hepsi değil mi? 17 Ve kimlere kırk yıl dayandı? Günah işlemiş olanlara değil mi? Onların cesetleri çölde düştü. 18 Ve itaatsizlerden başka kimlere kendi rahatına girmemelerini yemin etti? 19 Ve görüyoruz ki, imansızlık sebebinden giremediler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.