Yeni Ahit/2. Selâniklilere/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Velhasıl, ey kardeşler, Rabbin sözü, sizde olduğu gibi, ilerilesin ve taziz edilsin, 2 ve aksi ve kötü adamlardan kurtulalım diye, bizim için dua edin; çünkü hepsinin imanı yoktur. 3 Fakat Rab sadıktır, o sizi pekiştirecek, ve şerirden koruyacaktır. 4 Ve sizin hakkınızda tenbih ettiğimiz şeyleri yapmakta olduğunuza, ve yapacağınıza dair Rabde itimadımız vardır. 5 Ve Rab yüreklerinizi Allah sevgisine ve Mesihin sabrına yöneltsin. 6 İmdi, ey kardeşler, bizden kabul ettikleri talime göre değil, nizamsızca yürüyen her kardeşten çekinmenizi Rab İsa Mesihin ismi ile size tenbih ederiz. 7 Çünkü nasıl bize uymak lâzım olduğunu kendiniz bilirsiniz; çünkü aranızda nizamsız muamele etmedik; 8 ve meccanen kimseden ekmek yemedik, fakat birinize ağırlık olmamak için gece gündüz emek ve zahmetle işlemekte idik; 9 salâhiyetimiz olmadığından değil, fakat bize uyasınız diye, kendimizi size örnek vermek içindi. 10 Çünkü yanınızda olduğumuz zaman: Bir kimse işlemek istemezse, yemek de yemesin, diye tenbih ederdik. 11 Çünkü aranızda bazı nizamsız yürüyenler, bir şey işlemeyenler, fakat başkasının işine karışanlar hakkında işitiyoruz. 12 Ve böylelere sükûnetle işleyerek kendi ekmeklerini yesinler diye, Rab İsa Mesihte tenbih, ve onları teşvik ederiz. 13 Fakat, ey kardeşler, siz iyilik etmekten yorulmayın. 14 Fakat eğer bir kimse bu mektup vasıtası ile olan sözümüze itaat etmezse, utansın diye, onunla arkadaşlık etmemek üzre ona nişan koyun. 15 Ve düşman gibi saymayın, fakat kardeş gibi nasihat edin. 16 Ve selâmet Rabbi her vakitte, her veçhile, kendisi size selâmet versin. Rab hepinizle beraber olsun. 17 Ben Pavlus kendi elimle selâm; her mektupta alâmet budur; böyle yazarım. 18 Rabbimiz İsa Mesihin inayeti hepinizle beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.