Yeni Ahit/Efesoslulara/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve suçlar ve günahlarınız ile ölmüşken, sizi diriltti; 2 bir vakitler onlarda bu dünyanın gidişine göre, itaatsizlik oğullarında şimdi âmil olan ruhun, hava kuvvetlerinin reisine göre yürüdünüz; 3 bir vakitler biz de, hepimiz onların arasında bedenin ve fikrin iradelerini yaparak bedenimizin arzularında yaşadık; ve ötekiler gibi tabiati ile gazap çocukları idik; 4 fakat Allah merhamette zengin olup bizi sevdiği çok sevgisinden ötürü, 5 hattâ suçlarımızla ölmüşken, bizi Mesih ile birlikte diriltti (inayetle kurtuldunuz), 6 ve bizi onunla kıyam ettirdi, ve semaviyatta, Mesih İsada birlikte oturttu; 7 ta ki, Mesih İsada bize olan iyilikle kendi inayetinin aşırı zenginliğini gelecek devirlerde göstersin; 8 çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir; 9 kimse övünmesin diye, işlerden değildir. 10 Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz. 11 Bunun için hatırlayın ki, siz, bir vakitler bedence Milletler, el ile bedende yapılmış Sünnetlilik denilen tarafından Sünnetsizlik denilenler, 12 o vakit Mesihsiz, İsrailde vatandaşlıktan hariç, ve vadin ahitlerine yabancı, ve ümitsiz olarak dünyada Allahsız idiniz. 13 Fakat şimdi Mesih İsada, bir vakitler uzak olan sizler, Mesihin kanı ile yakın oldunuz. 14 Çünkü ikisini bir yapan ve bölme duvarını yıkan, ve adaveti, nizamlarda emirlerin şeriatini, kendi bedeninde iptal eden, selâmetimiz odur; 15 ta ki, selâmet yaparak kendisinde ikisinden yeni bir insan yaratsın; 16 ve adaveti haç ile öldürmüş olarak, o vasıta ile ikisini bir bedende Allah ile barıştırsın; 17 ve gelip size uzakta olanlara selâmet, ve yakında olanlara selâmet müjdeledi; 18 çünkü bir Ruhta ikimizin Babanın huzuruna girmekliğimiz onun vasıtası iledir. 19 İmdi öyle ise, artık yabancılar ve misafirler değil, fakat mukaddeslerin vatandaşları ve Allahın ev halkısınız; 20 Mesih İsa kendisi köşe taşı olarak resullerin ve peygamberlerin temeli üzerine bina olundunuz; 21 her bina kendisinde terkip olunarak Rabde mukaddes bir mabet olmak üzre büyüyor; 22 siz de birlikte Ruhta Allahın meskeni olmak üzre kendisinde bina olunuyorsunuz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.