Yeni Ahit/2. Timoteosa/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allahın, ve dirilere ve ölülere hükmedecek olan Mesih İsanın huzurunda ve onun zuhuru ve melekûtu hakkı için tenbih ediyorum; 2 kelâmı vâzet, vakitli vakitsiz sıkıştır, bütün tahammül ve talim ile tazir et, tekdir et, teşvik et. 3 Çünkü zaman gelecektir ki, sağlam öğretişe tahammül etmeyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre kendilerine muallimler toplayacaklar; 4 ve hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve masallara sapacaklardır. 5 Fakat sen her şeyde ayık ol, güçlük çek, incil vaizi işini yap, hizmetini tamamla. 6 Çünkü ben zaten kurban ediliyorum, ve ayrılmam zamanı gelmiştir. 7 İyi cihadı içtihat ettim, devrimi bitirdim, imanı korudum; 8 bundan böyle, salâh tacı benim için hazır duruyor; âdil hâkim olan Rab o günde onu bana, ve yalnız bana değil, fakat onun zuhurunu sevmiş olanların hepsine de verecektir. 9 Yakında yanıma gelmeğe gayret et; 10 çünkü Dimas şimdiki dünyayı sevip beni bıraktı, ve Selâniğe gitti; Kriskis Galatyaya, Titus Dalmatyaya gitti. 11 Yanımda yalnız Luka var. Markosu alıp seninle beraber getir; çünkü hizmet için bana faidelidir. 12 Fakat Tihikosu Efesosa gönderdim. 13 Troasta Karposun yanında bıraktığım abayı ve kitapları, bilhassa derileri, geldiğin zaman getir. 14 Bakırcı İskender bana çok fenalıklar etti; Rab ona kendi işlerine göre karşılık verir; 15 ondan sen de sakın, çünkü bizim sözlerimize pek çok karşı koydu. 16 İlk müdafaamda kimse benim tarafımı tutmadı, fakat hepsi beni bıraktılar; onlara sayılmasın. 17 Fakat vâzedilen haber benim vasıtamla tamamlansın, ve bütün Milletler işitsinler diye, Rab yanımda durdu, ve beni kuvvetlendirdi; ve aslanın ağzından kurtuldum. 18 Rab beni her kötü işten azat edecek ve kendi semavî melekûtu için kurtaracaktır. Ona ebetler ebedince izzet olsun. Amin. 19 Priskaya ve Akuilaya ve Onisiforosun evine selâm söyle. 20 Erastos Korintosta kaldı; fakat Trofimosu Militosta hasta bıraktım. 21 Kıştan evel gelmeğe gayret et. Evvulos ve Pudens ve Linos ve Klavdiya ve bütün kardeşler sana selâm ederler. 22 Rab senin ruhunla beraber olsun. İnayet sizinle beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.