Yeni Ahit/Filimona/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Mesih İsanın mahpusu Pavlus, ve Timoteos kardeş, sevgilimiz ve iş arkadaşımız Filimona, 2 ve kızkardeşimiz Apfiaya, ve silâh arkadaşımız Arhipposa, ve senin evinde olan kiliseye: 3 Babamız Allahtan, ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun. 4 Rab İsaya ve bütün mukaddeslere olan sevgini ve imanını işiterek Allahıma şükrediyorum, 5 ve dualarımda daima seni anıyorum; 6 ta ki, sizde olan her iyi şeyin bilgisinde, sendeki iman iştiraki Mesih için âmil olsun. 7 Çünkü senin sevginde büyük sevincim ve tesellim oldu; çünkü mukaddeslerin yürekleri senin vasıtanla rahat buldu, ey kardeş. 8 Bundan dolayı münasip olan şeyi sana emretmeğe Mesihte çok cesaretim olduğu halde, 9 ben, ihtiyar Pavlus, ve şimdi de Mesih İsanın mahpusu, böyle bir adam olarak sevgiden ötürü rica etmeği tercih ettim; 10 bağlarımda kendisine baba olduğum, 11 bir vakitler sana faidesiz, fakat şimdi sana ve bana faideli olan oğlum Onisimos için sana rica ediyorum; 12 kendisini, yani, yüreğimi, sana geri gönderiyorum; 13 senin yerine incilin bağlarında bana hizmet etsin diye, onu yanımda alıkoymak isterdim; 14 fakat senin reyin olmadıkça, bir şey yapmak istemedim, ta ki, senin iyiliğin mecburî imiş gibi değil, fakat rızaya göre olsun. 15 Çünkü bir müddet senden ayrılmış olması belki bunun için oldu, yani, 16 artık bir kul gibi değil, ancak kuldan üstün, bilhassa benim için, fakat daha çok ziyade hem bedende, hem Rabde senin için sevgili bir kardeş gibi, ebediyen senin olması için oldu. 17 İmdi eğer beni şerikin sayıyorsan, kendisini benim gibi kabul et. 18 Ve eğer bir şeyde sana haksızlık etti ise, yahut borçlu ise, bunu bana say; 19 ben Pavlus kendi elimle yazıyorum, ben öderim; kendi nefsini de bana borçlu olduğunu sana demeyeyim. 20 Evet, ey kardeş, Rabde senden faidem olsun, Mesihte yüreğimi rahatlandır. 21 Senin itaatine itimat ederek, dediğim şeylerden ziyadesini de yapacağını bilerek sana yazıyorum. 22 Bununla beraber bana da bir konak hazırla, çünkü dualarınızla size bağışlanacağımı ümit ediyorum. 23 Mesih İsada hapis arkadaşım Epafras, 24 iş arkadaşlarım Markos, Aristarhos, Dimas, Luka sana selâm ederler. 25 Rab İsa Mesihin inayeti sizin ruhunuzla beraber olsun. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.