Yeni Ahit/1. Korintoslulara/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Böylece insan bizi Mesihin hizmetçileri ve Allahın sırlarının kâhyaları gibi saysın. 2 Bundan başka, burada kâhyalardan istenilen, bir kimsenin sadık bulunmasıdır. 3 Fakat sizin tarafınızdan, yahut insanî mahkeme tarafından muhakeme edilmek benim için en küçük bir şeydir; hattâ kendimi de muhakeme etmem. 4 Çünkü kendime karşı bir şey bilmiyorum; fakat bununla tebriye olunmuş değilim; ancak beni muhakeme eden Rabdir. 5 Böylece Rab gelinceye kadar, vaktinden evvel bir şeye hükmetmeyin; karanlığın gizli şeylerini o aydınlatacak, ve yüreklerin muratlarını belli edecektir; ve o zaman her adamın methi Allahtan olacaktır. 6 Ve, ey kardeşler, sizden ötürü bu şeyleri kendime ve Apollosa temsilen tatbik ettim; ta ki yazılmış olandan ziyade düşünmemeği bizde ögrenesiniz, ve kimse biri için diğerine karşı kabarmasın. 7 Çünkü kim seni farklı kılıyor? Ve almadığın nen var? Ve eğer aldınsa, niçin almamış olan gibi övünüyorsun? 8 Zaten doyuruldunuz, zaten zengin oldunuz, biz olmadan saltanat sürdünüz; ve keşke saltanat sürseydiniz de, biz de sizinle saltanat süreydik. 9 Çünkü Allah biz resulleri ölüme mahkûm olanlar gibi sonuncular olarak teşhir etti, sanırım; çünkü dünyaya, meleklere ve insanlara bir temaşa olduk. 10 Biz Mesih için akılsızlarız, fakat siz Mesihte akıllılarsınız; biz zayıflarız, fakat siz kuvvetlilersiniz; siz izzetlilersiniz, fakat biz itibarsızlarız. 11 Bu saate kadar açlık ve susuzluk çekiyoruz, ve çıplak kalıyoruz, ve dövülüyoruz, ve mekânımız yoktur; 12 ve kendi ellerimizle işleyerek çalışıyoruz; sövülünce, hayırdua ederiz; eza çekince, sabrederiz; 13 iftira edilince, yalvarırız; şimdiye kadar dünyanın süprüntüsü, cümlenin kazıntısı gibi olduk. 14 Sizi utandırmak için değil, fakat sevgili çocuklarım gibi nasihat etmek için bu şeyleri yazıyorum. 15 Çünkü Mesihte eğer on bin mürebbiniz bile olsa, çok babanız yoktur; çünkü incil vasıtası ile Mesih İsada ben sizin babanız oldum. 16 İmdi bana uymanızı sizden rica ederim. 17 Bunun için Rabde sevgili ve sadık çocuğum Timoteosu size gönderdim; her yerde her kilisede öğrettiğim gibi, Mesihte olan yollarımı o size hatırlatacaktır. 18 Gûya ben size gelmeyecekmişim diye bazıları kabarmışlar. 19 Fakat Rab murat ederse size yakında geleceğim; ve kabarmış olanların sözünü değil, fakat kuvvetini bileceğim. 20 Çünkü Allahın melekûtu sözde değil, kuvvettedir. 21 Ne istiyorsunuz? Size değnekle mi, yahut sevgi ve mülâyimlik ruhu ile mi geleyim?

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.