Yeni Ahit/Efesoslulara/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey çocuklar, ana babalarınıza Rabde itaat edin, çünkü bu doğrudur. 2 "Babana, anana hürmet et" (vaitle olan ilk emir budur), 3 "ta ki sana iyilik olsun, ve dünyada uzun ömürlü olasın." 4 Ve ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, fakat onları Rabbin terbiye ve nasihati ile yetiştirin. 5 Ey kullar, göze görünür hizmetle insanları hoşnut edenler gibi değil, 6 fakat Mesihin hizmetçileri gibi Allahın iradesini candan yaparak, 7 ve insanlara değil, Rabbe oluyor gibi iyi niyetle hizmet ederek, 8 ve gerek kul, gerek hür, herkesin her ne iyilik yaparsa, Rab tarafından onu alacağını bilerek, bedene göre olan efendilerinize Mesihe hizmet eder gibi, yüreğinizin sadeliğinde korku ve titreme ile hizmet edin. 9 Ve ey efendiler, onların ve sizin Rabbiniz göklerde olduğunu ve onun indinde şahsa itibar olmadığını bilerek tehdidi bırakıp kendilerine aynı şeyleri yapın. 10 Velhasıl, Rabde ve onun kudretinin kuvvetinde kuvvetlenin. 11 İblisin hilelerine karşı durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını kuşanın. 12 Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır. 13 Bundan dolayı fena günde dayanabilmeniz, ve her şeyi yaptıktan sonra, yerinizde durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını alın. 14 İmdi belinizi hakikatle kuşatmış, ve adalet zırhını giyinmiş, 15 ve selâmet incilinin hazırlığı ile ayaklarınızı giydirmiş olarak, 16 ve hepsinin üzerine, şeririn bütün kızgın oklarını onunla söndürmeğe kadir olacağınız iman kalkanını ele alarak, yerinizde durun. 17 Ve kurtarış miğferini, ve Ruhun kılıcı olan Allahın sözünü alın; 18 her vakitte Ruhta dua ederek, bütün dua ve niyazla, ve bunun için bütün mukaddesler hakkında tam müdavemet ve niyazla uyanık durun, 19 ve kendi uğruna zincirde elçilik ettiğim incilin sırrını cesaretle bildirmek için ağzımın açılmasında bana söz ihsan olunsun; 20 ta ki bana gerek olduğu gibi söylemek için onda cesaretleneyim diye, benim hakkımda da dua edin. 21 Fakat bana ait olan şeyleri, ne yaptığımı bilesiniz diye, sevgili kardeş ve Rabde sadık hizmetçisi Tihikos size her şeyi bildirecektir, 22 onu size, işte, bu şey için gönderdim, ta ki, hakkımızda olan şeyleri bilesiniz, ve o sizin yüreklerinizi teselli etsin. 23 Baba Allah ve Rab İsa Mesihten kardeşlere selâmet ve imanla muhabbet olsun. 24 İnayet, Rabbimiz İsa Mesihi bozulmaz sevgi ile sevenlerin hepsi ile beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.