Yeni Ahit/Koloselilere/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allahın iradesi ile Mesih İsanın resulü Pavlus ve Timoteos kardeş, 2 Kolosede olan Mesihte mukaddes ve sadık kardeşlere: Babamız Allahtan size inayet ve selâmet olsun. 3 Mesih İsada imanınızı, ve size gelmiş olan incilin hakikat kelâmında evvelâ hakkında işittiğiniz göklerde sizin için saklı ümit sebebi ile, 4 bütün mukaddeslere olan muhabbetinizi işitmiş olarak sizin için daima dua ederek, 5 Rabbimiz İsa Mesihin Babası Allaha şükrediyoruz. 6 O incil bütün dünyada da olduğu gibi, işitmiş olduğunuz ve hakikatte Allahın inayetini bildiğiniz günden beri aranızda semere vermekte ve büyümektedir; 7 nitekim bizim tarafımızdan Mesihin sadık hizmetçisi olan sevgili hizmet arkadaşımız Epafrastan öğrendiniz; 8 o da sizin Ruhta sevginizi bize beyan etti. 9 Bundan dolayı işittiğimiz günden beri biz de sizin için dua ve niyaz etmekten geri durmuyoruz, 10 ta ki Rabbe lâyık surette yürüyesiniz diye, bütün rıza için her iyi işte semere vererek ve Allahın bilgisinde büyüyerek, 11 kendi izzetinin kudretine göre, her sabır ve tahammül için sevinçle bütün kudrette kuvvetlenerek, 12 nurda mukaddeslerin mirasına hissedar olmak üzre bize kifayet veren Babaya şükrederek onun iradesinin bilgisi ile ve bütün hikmet ve ruhanî anlayışla dolasınız; 13 o bizi karanlığın saltanatından kurtardı, ve kurtuluşumuz, günahlarımızın affı, kendisinde olan sevgili Oğlunun melekûtuna nakletti; 14 görünmez Allahın sureti, bütün hilkatin ilk doğanı odur; 15 çünkü göklerde ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen, gerek tahtlar, gerek hâkimiyetler, 16 gerek riyasetler, gerek hükûmetler, bütün şeyler onda yaratıldı; bütün şeyler onun vasıtası ile, ve onun için yaratılmıştır; 17 hepsinden evvel olan kendisidir, ve bütün şeyler onda kaimdir. 18 Ve bedenin, yani, kilisenin başı kendisidir; her şeyde faik olan kendisi olsun diye, başlangıç ve ölülerden ilk doğan odur. 19 Çünkü bütün doluluğun onda mukim olmasına, 20 ve onun haçının kanı ile sulh etmiş olarak onun vasıtası ile gerek yeryüzünde olan şeyleri, gerek göklerde olan şeyleri, onun vasıtası ile bütün şeyleri kendisi ile barıştırmağa Baba razı oldu. 21 Ve siz bir vakitler fikrinizde ve kötü işlerinizde yabancılar ve düşmanlar olduğunuz halde, 22 fakat şimdi kendi et bedeninde ölüm vasıtası ile sizi o barıştırdı; 23 işitmiş olduğunuz ve gök altında olan bütün hilkate vâzedilen ve ben Pavlusun hizmetçisi olduğum incilin ümidinden kımıldanmayarak, imanda temellenmiş ve sabit olarak devam ederseniz, sizi mukaddes ve lekesiz ve suçsuz olarak onun huzurunda arzedecektir. 24 Şimdi sizin için olan elemlerimde seviniyorum, ve Mesihin kendi bedeni olan kilise uğrundaki sıkıntılarından eksik olanları tarafımdan bedenimde tamamlıyorum; 25 Allahın kelâmını, devirlerden ve nesillerden saklanmış olan sırrı, tamamen söylemek üzre Allahın sizin için bana verilen tertibine göre, ben kilisenin hizmetçisi oldum; 26 fakat sır kendi mukaddeslerine şimdi izhar olundu; Milletler arasında bu sırrın izzetinin zenginliği ne olduğunu, 27 yani, izzet ümidi olan Mesihin sizde olduğunu, onlara bildirmeği Allah murat etti; 28 bunu da biz, her adamı Mesihte kâmil olarak arzedelim diye, her adama nasihat ve her adama bütün hikmetle öğreterek ilân ediyoruz; 29 bunun için de bende kudretle âmil olan onun işlemesine göre cehdederek emek veriyorum.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.