Yeni Ahit/Vahiy/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve tahtın üzerinde oturanın sağ elinde içerden ve arkadan yazılmış yedi mühürle mühürlenmiş bir kitap gördüm. 2 Ve: Kitabı açmağa ve onun mühürlerini çözmeğe kim lâyıktır? Diye büyük sesle ilân eden kuvvetli bir melek gördüm. 3 Ve gökte ve yer üzerinde ve yer altında kimse kitabı açamıyor, ve ona bakamıyordu. 4 Ve çok ağlıyordum, çünkü kitabı açmağa ve ona bakmağa lâyık kimse bulunmadı; 5 ve ihtiyarlardan biri bana dedi: Ağlama; işte Yahuda sıptından olan Aslan, Davudun Kökü, kitabı ve onun yedi mühürlerini açmağa galip geldi. 6 Ve tahtın ve dört canlı mahlûkun ortasında ve ihtiyarların ortasında duran boğazlanmış gibi bir Kuzu gördüm; yedi boynuzu ve yedi gözü vardı, bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allahın yedi Ruhudur. 7 Ve geldi ve tahtın üzerinde oturanın sağ elinden kitabı aldı. 8 Ve onu aldığı zaman, dört canlı mahlûk ve yirmi dört ihtiyar, her birinde çenk ve mukaddeslerin duaları olan buhurlarla dolu altın taslar olarak, Kuzunun önünde yere kapandılar. 9 Ve yeni bir ilâhi terennüm ederek diyorlardı:
Kitabı almağa, ve onun mühürlerini açmağa lâyıksın;
Çünkü boğazlandın,
Ve kendi kanınla her sıpttan ve dilden
Ve kavmdan ve milletten insanları
Allaha satın aldın,
10 Ve onları Allahımıza melekût ve kâhin kıldın,
ve dünya üzerinde saltanat süreceklerdir.
11 Ve gördüm, ve tahtın ve canlı mahlûkların ve ihtiyarların etrafında çok meleklerin sesini işittim, ve onların sayısı on binlerce on binler, ve binlerce binler idi; 12 büyük sesle diyorlardı:
Boğazlanmış Kuzu
Kudreti ve serveti ve hikmeti
Ve kuvveti ve hürmeti ve izzeti
Ve bereketi almağa lâyıktır.
13 Ve gökte ve yer üzerinde ve yer altında ve deniz üzerinde olan her mahlûkun ve onlarda olan bütün şeylerin:
Taht üzerinde oturana,
Ve Kuzuya ebetler ebedince
Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun,
dediklerini işittim. 14 Ve dört canlı mahlûk: Amin, diyorlardı. Ve ihtiyarlar yere kapandılar ve secde kıldılar.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.