Yeni Ahit/Romalılara/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi bedene göre atamız İbrahim hakkında ne diyeceğiz? 2 Zira eğer İbrahim işlerden dolayı salih sayıldı ise, övünmeğe hakkı vardır; fakat Allaha karşı değil. 3 Zira kitap ne diyor? "Ve İbrahim Allaha iman etti, ve kendisine salâh sayıldı." 4 Fakat işleyene ücret, inayet olarak değil, borç olarak sayılır. 5 Lâkin işlemeyip fakat fasıkı salih sayana iman edenin imanı salâh olarak sayılır. 6 Nitekim, Allahın amelsiz salih saydığı adamın mutluluğunu Davud dahi beyan ediyor:
7 "Ne mutludur, o adamlar ki, fesatları bağışlandı, ve günahları örtüldü!
8 Ne mutludur, o adam ki, Rab ona günah saymaz!"
9 Bu mutluluk sünnetlilik üzerine mi? Yoksa sünnetsizlik üzerine de mi? Zira diyoruz ki, İbrahimin imanı salâh olarak sayıldı. 10 İmdi nasıl sayıldı? Sünnetlilikte iken mi, yoksa sünnetsizlikte mi? Sünnetlilikte değil, fakat sünnetsizlikte; 11 ve bütün iman edenlerin, hattâ sünnetsizlikte olanların, babası olsun, ve onlara salâh sayılsın, diye sünnetsizlikte iken malik olduğu iman salâhının mührü olarak sünnetlilik alâmetini aldı; 12 ta ki, yalnız sünnetlilikten olanlara değil, fakat atamız İbrahimin sünnetsizlikte iken malik olduğu o imanın izlerinde yürüyenlere de sünnetlilik babası olsun. 13 Çünkü kendisine dünyanın varisi olmak vaadi, İbrahime ve yahut zürriyetine şeriat vasıtası ile değil, fakat iman salâhı vasıtası ile oldu. 14 Çünkü eğer şeriatten olanlar varisler ise, iman boş ve vait hükümsüz olur. 15 Zira şeriat gazabı hasıl eder; fakat şeriatin olmadığı yerde tecavüz yoktur. 16 Bundan dolayı inayete göre olması için imandandır; ta ki, vait bütün zürriyete, yalnız şeriatten olana değil: "Seni çok milletlerin babası ettim," diye yazılmış olduğu üzre, hepimizin babası olan İbrahimin imanından olana da emin olsun; 17 o İbrahim ki, ölüleri dirilten, ve olmayan şeyleri olanlar gibi çağıran Allahın karşısında iman etti. 18 "Senin zürriyetin böyle olacaktır," denilmiş olduğu üzre, o, çok milletlerin babası olmağı ümit hilâfında ümitle iman etti. 19 Ve yüz yaşlarında olarak zaten ölmüş olan bedenini, ve Saranın rahminin ölülüğünü, imanda zayıflamayarak düşündü; 20 ve Allahın vaadine bakarak imansızlıkla tereddüt etmedi, 21 fakat Allaha hamdederek onun vadettiğini yapmağa da kadir olduğuna tamamı ile kani olarak imanla kuvvetlendi. 22 Bunun için de kendisine salâh sayıldı. 23 Ve kendisine sayıldığı, yalnız onun için değil, 24 fakat Rabbimiz İsayı ölülerden kıyam ettirene iman eden bizlere sayılacağından, bizim için de yazıldı; 25 o bizim suçlarımız için teslim olundu, ve bizim tebriyemiz için kıyam etti.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.