Yeni Ahit/1. Korintoslulara/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allahın iradesi ile Mesih İsanın resulü olmağa davet olunan Pavlus, ve Sostenis kardeş, 2 mukaddes olmağa davet olunup Mesih İsada takdis edilmiş olanlara, yani Korintosta olan Allahın kilisesine, ve onların ve bizim Rabbimiz İsa Mesihin ismini her yerde çağıranların hepsine: 3 Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun. 4 Mesih İsada size verilen Allahın inayeti için daima hakkınızda Allahıma şükrederim; 5 çünkü Mesihin şehadeti sizde pekiştirilmiş olduğuna göre, her kelâmda ve her bilgide, her şeyde, onda zengin oldunuz; 6 şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesihin zuhurunu bekleyerek 7 hiç bir mevhibede eksiğiniz yoktur; 8 o da sizi Rabbimiz İsa Mesihin gününde töhmetsiz olarak sona kadar pekiştirecektir. 9 Onun tarafından Oğlu Rabbimiz İsa Mesihin müşareketine davet olunduğunuz Allah sadıktır. 10 İmdi, ey kardeşler, aynı şeyi söylemenizi, ve aranızda fırkalar olmamasını, fakat aynı fikir ve aynı reyde birleşmiş olmanızı, Rabbimiz İsa Mesihin ismi ile sizden rica ederim. 11 Çünkü, kardeşlerim, sizin hakkınızda Kloinin evinden olanlar tarafından aranızda çekişmeler olduğu bana haber verildi. 12 Ve şunu demek istiyorum ki, sizden her biri: Ben Pavlusun, ve: Ben Apollosun, ve: Ben Kifasın, ve: Ben Mesihinim, diyor. 13 Mesih bölündü mü? Pavlus mu sizin için haça gerildi? Yahut Pavlusun ismine mi vaftiz olundunuz? 14 Kimse benim ismime vaftiz olundunuz demesin, diye 15 Krispus ve Gayustan başka sizden kimseyi vaftiz etmediğime şükrediyorum. 16 Ve İstefanasın evi halkını da vaftiz ettim; bundan başka kimseyi vaftiz ettiğimi bilmiyorum. 17 Çünkü Mesih beni vaftiz etmeğe değil, fakat Mesihin haçı nafile olmasın diye, söz hikmeti ile olmayarak incili vâzetmeğe gönderdi. 18 Çünkü haçın sözü helâk olanlara akılsızlıktır; fakat biz kurtulanlara Allahın kudretidir. 19 Çünkü yazılmıştır:
"Hikmetlilerin hikmetini yok edeceğim,
Ve anlayışlıların anlayışını iptal edeceğim."
20 Hikmetli nerede? Yazıcı nerede? Bu dünyanın bahsedicisi nerede? Dünyanın hikmetini Allah akılsızlığa döndürmedi mi? 21 Zira madem ki dünya Allahın hikmetinde kendi hikmeti ile Allahı bilmedi, Allah iman edenleri va'zın akılsızlığı ile kurtarmağa razı oldu. 22 Çünkü Yahudiler alâmetler isterler, ve Yunanlılar hikmet ararlar; 23 fakat biz, Yahudilere tökez ve Milletlere akılsızlık olan haça gerilmiş Mesihi, 24 fakat davet olunmuş olanlara, Yahudilere hem Yunanlılara, Allahın kudreti ve Allahın hikmeti olan Mesihi vâzederiz. 25 Çünkü Allahın akılsız olan şeyi, insanlardan daha hikmetlidir; ve Allahın zayıf olan şeyi, insanlardan daha kudretlidir. 26 Zira davetinize bakın, ey kardeşler; bedene göre çok hikmetliler, çok kuvvetliler, çok asilzadeler davet olunmamıştır; 27 fakat Allah, hikmetlileri utandırmak için, dünyanın akılsız şeylerini seçti; ve Allah, kudretli şeyleri utandırmak için, dünyanın zayıf şeylerini seçti; 28 ve Allah, olan şeyleri iptal etmek için, olmayan şeyleri, dünyanın âdi ve hor görünen şeylerini, seçti; 29 şöyle ki, beşerden hiç biri Allahın huzurunda övünmesin. 30 Fakat Mesih İsada siz ondansınız; o ki, Allah tarafından bize hikmet ve salâh ve takdis ve kurtuluş oldu; 31 nitekim: "Övünen Rab ile övünsün," diye yazılmıştır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.