Yeni Ahit/Efesoslulara/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bu sebepten ben, siz Milletler uğruna Mesih İsanın mahpusu Pavlus 2 sizin için bana verilmiş olan Allahın inayetinin tertibi hakkında, önce biraz size yazmış olduğum gibi, 3 eğer vahye göre sırrın bana bildirildiğini işitmişseniz, 4 okuduğunuz zaman Mesihin sırrında anlayışımı bununla anlayabilirsiniz; 5 onun mukaddes resullerine ve peygamberlerine Ruh ile şimdi keşfolunduğu gibi, 6 Milletlerin, hem varisler, ve bedenin birlikte azası, ve incil vasıtası ile, Mesih İsada vadin şerikleri oldukları sırrı başka nesillerde âdem oğullarına bildirilmedi; 7 onun kudretinin faaliyetine göre bana verilen Allahın inayetinin atiyesine göre, incilin hizmetçisi oldum. 8 Mesihin keşfolunamaz zenginliğini Milletlere müjdelemek, 9 ve her şeyi yaratan Allahta ezelden beri gizlenmiş sırrın tertibi ne olduğunu bütün insanlara göstermek, bu inayet, bütün mukaddeslerin en hakiri olan bana verildi; 10 ta ki, Allahın nevi çok olan hikmeti şimdi Rabbimiz Mesih İsada eylediği ezelî takdire göre, 11 kilise vasıtası ile semaviyatta riyasetlere ve kudretlere bildirilsin; 12 ona olan iman vasıtası ile, itimatla kendisinde cesaretimiz ve girmekliğimiz vardır. 13 Bunun için rica ederim, sizin uğrunuzda sıkıntılarımdan fütur getirmeyin; onlar sizin izzetinizdirler. 14 Bu sebepten göklerde ve yeryüzünde her ailenin kendisinden isim aldıkları Babanın önünde diz çökerim; 15 ta ki, izzetinin zenginliğine göre derunî adamda kendi Ruhu vasıtası ile kudretle kuvvetlenmeği, 16 iman vasıtası ile Mesihin yüreklerinizde oturmasını size versin; 17 ki, Allahın bütün kemali ile dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak, 18 bunda enlilik ve uzunluk ve yükseklik ve derinlik ne olduğunu bütün mukaddeslerle beraber anlamağa, 19 ve Mesihin bilgiden çok üstün olan sevgisini bilmeğe muktedir olasınız. 20 Bizde âmil olan kudrete göre, istediğimizden yahut düşündüğümüzden daha çok ziyade yapabilene, 21 kilisede ve Mesih İsada bütün nesillere kadar ebetler ebedince izzet olsun. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.