Yeni Ahit/2. Korintoslulara/9

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Çünkü mukaddesler için olan hizmet hakkında size yazmak benim için zaittir; 2 çünkü Ahaya geçen yıldan beri hazırlanmıştır diye, onunla hakkınızda Makedonyalılara övündüğüm arzunuzu bilirim; ve himmetiniz bir çoklarını harekete getirdi. 3 Fakat sizin hakkınızda olan övünmemiz bu hususta boş kalmasın, ve dediğim gibi hazırlanmış olasınız diye, kardeşleri gönderiyorum; 4 ta ki, Makedonyalılar benimle beraber gelirler, ve sizi hazırlanmamış bulurlarsa, biz (siz demeyelim) bu itimatta bir suretle mahçup olmayalım. 5 İmdi size evvelâ varmalarını, ve önceden vadedilmiş olan atiyenizi evvelâ tertip etmelerini kardeşlerden rica etmeği lüzumlu sandım; ta ki, o, bir cimrilik değil, bir cömertlik olarak hazır olsun. 6 Fakat bunu bilin: Az eken az da biçer, ve bol eken bol da biçer. 7 Hüzünle yahut mecburiyetle değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; çünkü Allah sevinç ile vereni sever. 8 Ve her şeyde, her vakitte, her iyi iş için tam kifayetiniz olarak artasınız diye, Allah size her inayeti artırmağa kadirdir; 9 nitekim yazılmıştır:
"Dağıttı, yoksullara verdi;
Salâhı ebediyen durur."
10 Ve ekinciye tohum, ve yiyecek için ekmek tedarik eden, ekeceğinizi tedarik edip çoğaltacak, ve salâhınızın semerelerini büyütecektir; 11 bizim vasıtamızla Allaha şükür hasıl eden her cömertlik için her şeyde zenginlenirsiniz. 12 Çünkü bu hizmetin icrası yalnız mukaddeslerin eksiklerini doldurmuyor, ancak Allaha çok şükürler vasıtası ile artıyor; 13 bu hizmetin tecrübesi ile Mesihin inciline ikrarınız itaati sebebi ile, ve kendilerine ve cümleye olan hizmetin cömertliğinden dolayı, Allahı taziz ediyorlar; 14 Allahın üzerinizde olan çok fazla inayetinden dolayı, hakkınızda dua ederek sizi özlüyorlar. 15 İfade olunmaz atiyesi için Allaha şükrolsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.